Fysiotherapie voor Pijnlijke Radiculopathieën

Jesson physiotherapy for radicular pain

Perifere neuropathische pijn komt vaak voor met een geschatte prevalentie van 6,9%-10%. Momenteel is de behandeling van deze aandoening grotendeels afhankelijk van farmacologie, echter met bescheiden effecten. Deze narratieve review heeft als doel het huidige bewijs te beschrijven voor fysiotherapie bij patiënten met chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie (CIPN) en radiculaire pijn.

Fysiotherapie bij chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie

Belangrijke mechanismen bij het ontstaan van CIPN zijn onder andere verstoring van microtubuli, mitotoxiciteit en de neuro-immuunrespons. Zij ervaren pijn of een combinatie van gevoelloosheid, tintelingen, of een warm of koud gevoel. In dit overzicht worden de bovengenoemde symptomen beschreven met de overkoepelende term “CIPN-pijn”.

Preventie van CIPN

Verschillende studies onderzochten het preventieve effect van overwegend lichaamsbeweging. Tot op heden werden echter geen significante effecten gevonden.

Behandeling van CIPN

Sommige studies suggereren een verlichting van de symptomen door lichaamsbeweging. De studies waren klein en hadden een matig tot hoog risico op vertekening, wat betekent dat verder onderzoek nodig is om deze hypothese te bevestigen.

Effecten van QOL

De effecten lijken vergelijkbaar met die van de behandeling van CIPN. Hoewel op dit gebied nog meer onderzoek nodig is.

Fysiotherapie voor radiculaire pijn

Het onderliggende mechanisme van radiculaire pijn wordt veroorzaakt door mechanische of chemische irritatie van spinale zenuwen of zenuwwortels, meestal cervicaal en lumbaal. De natuurlijke geschiedenis is gunstig bij tweederde van de patiënten. Veel voorkomende oorzaken zijn schijfhernia’s, wervelkanaalstenose en spondylolisthesis. Men zou denken dat de symptomen in het corresponderende dermatoom optreden, maar extradermatomale pijn is eerder regel dan uitzondering.

Stabilisatie en motorische controle

In vergelijking met geen of minimale zorg (zoals TENS) bieden oefeningen voor stabilisatie van de wervelkolom en/of motorische controle enig voordeel. Hoewel de meeste trials het eerder genoemde voordeel rapporteren, verdween dit klinisch betekenisvolle verschil in de enige trial met een laag risico op bias (Hahne et al 2017).

Fig1 jesson radicular pain management
Van: Jesson et al (2020), Pain Reports

Wanneer stabilisatie en motorische controle oefeningen worden vergeleken met meer substantiële zorg (zoals algemene oefeningen), is er geen bewijs dat het ene superieur is aan het andere.

Fig2 jesson radicular pain management
Van: Jesson et al (2020), Pain Reports

Interventies gericht op neurale mechanosensitiviteit

“Fysiotherapeutische technieken die zich richten op neurale mechanosensitiviteit omvatten specifieke bewegingen van perifere zenuwen in relatie tot hun omliggende weefsels (neurale schuivers en spanners) of interface technieken die gericht zijn op het weefsel rondom de zenuw.”

Fig3 jesson radicular pain management
Van: Jesson et al (2020), Pain Reports

Vergelijkbaar met stabilisatie en motorische controle oefeningen, leverden deze technieken extra voordeel op in vergelijking met geen of minimale zorg. In vergelijking met een substantiële behandeling waren de resultaten gemengd met een groot scala aan plausibele uitkomsten. Deze conclusie is in samenhang met een recente systematische review (Su en Lim 2016).

Fig4 jesson radicular pain management
Van: Jesson et al (2020), Pain Reports

Effecten van fysiotherapie op invaliditeit bij radiculaire pijn

Trends voor de effectiviteit van fysiotherapie op pijn en invaliditeit waren vergelijkbaar, hoewel invaliditeit in mindere mate afnam. Wanneer invaliditeit verbetert, verbetert pijn ook. Wanneer pijn verbeterde, was invaliditeit niet noodzakelijkerwijs beter.

Referenties:

Jesson et al (2020): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33490836/

Hahne et al (2017): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27765714/

Su et al (2016): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26710222/

Phy arrow right
Terug

MASSIVELY IMPROVE YOUR KNOWLEDGE ABOUT LOW BACK PAIN FOR FREE

5 absolutely crucial lessons you won’t learn at university that will improve your care for patients with low back pain immediately without paying a single cent

 

Free 5-day back pain course
Wait before you go!LEARN TO TREAT THE MOST COMMON CAUSE OF VERTIGO

In this FREE video series by 
Vestibular Rehab Specialist
FIRAT KESGIN