Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de gegevens die wij over u verkrijgen via https://www.physiotutors.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de voorschriften van de privacywetgeving. Dat betekent, onder andere, dat:

 • wij geven duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht om op uw verzoek toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of deze te laten corrigeren of wissen.

Als u vragen hebt, of wilt weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of verstrekken deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

3. Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om apparaatinformatie op te slaan en/of te openen. Door toestemming te geven voor deze technologieën kunnen wij en onze partners persoonlijke gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en kenmerken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over deze technologieën en partners. 

4. Openbaarmakingspraktijken

Wij maken persoonlijke informatie bekend indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

Physiotutors neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan de specificaties en het beleid daarvan. Het gebruikt het Consent Management Platform met identificatienummer 332. 

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit garandeert dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

8. Uw gegevens openen en wijzigen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang ze zullen worden bewaard.
 • Recht van toegang: U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op correctie: u hebt het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten wissen of te blokkeren wanneer u dat wenst.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij houden ons daaraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of wissen.

9. Een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Contact gegevens

Fysiotrainers
Industrieweg 81
1115AD Duivendrecht
Nederland
Website: https: //www.physiotutors.com
Email: info@physiotutors.com

Download onze GRATIS app