| 5 min gelezen

Pijn opwekken om pijn te verlichten bij Rotator Cuff -gerelateerde schouderpijn?

Schouderpijn

"Moet oefening pijnlijk zijn of niet?" Dit is een populaire vraag bij zowel fysiotherapeuten als patiënten, waarover nog steeds veel wordt gediscussieerd. Inderdaad, hoewel oefening een bewezen effectieve behandeling is bij chronische rotator cuff-gerelateerde schouderpijn, is de mate van pijn tijdens oefening nog onduidelijk.

Pijn-monitoring model

Afbeelding 1

Tijdens de inspanning wordt vaak een pijnmonitoringsmodel gebruikt, dat een schaal van 0 tot 10 beschrijft, waarbij 0 staat voor "geen pijn" en 10 voor "ergst denkbare pijn"(Thomee et al. 1997). Pijn tussen 0 en 2 wordt als "veilig" beschouwd, tussen 2 en 5 is "aanvaardbaar" en boven 5 is "hoog risico". Bovendien mag de pijn na de inspanning tot 5 oplopen, maar moet zij tegen de volgende ochtend afnemen. Dit zijn algemene richtlijnen die zijn toegepast in de klinische praktijk, studies, en met een verscheidenheid van indicaties in schouder revalidatie(Holmgren et al. 2012, Maenhout et al. 2012, Valles-Carrascocsa et al. 2018).

Wat is de huidige praktijk onder fysiotherapeuten bij schouderrevalidatie?

Pijnvrije schoudertraining

Het gebrek aan duidelijke, op bewijsmateriaal gebaseerde richtsnoeren heeft ook gevolgen voor de huidige klinische praktijk. Er zijn verschillende onderzoeken naar de fysiotherapeutische behandeling van subacromiale schouderpijn uitgevoerd in 4 verschillende landen (Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Italië)(Bury et al. 2018, Pieters et al. 2019, Brindisino et al. 2018) en lieten wisselende resultaten zien op de instructies over pijn tijdens het sporten. De meeste fysiotherapeuten instrueerden hun patiënten om geen pijn te hebben of tenminste niet meer dan aanvaardbaar ongemak. Deskundigen op dit gebied stelden onlangs voor verschillende soorten oefeningen te gebruiken, afhankelijk van de aanvaardbaarheid van de symptomen, zolang zij de zwakte voldoende uitdagen en tot vermoeidheid trainen (Littlewood et al. 2019).

Hurt ≠ Harm

Kwetsen schaden

Fysiotherapeuten moedigen patiënten meestal niet aan om met pijn te trainen. Er is echter geen sterke wetenschappelijke basis voor deze angst voor "oefening tot pijn". Gelet op het beginsel dat "pijn niet gelijkstaat met schade", wordt deze overtuiging in een recente systematische review betwist en wordt gesuggereerd dat pijnlijke oefeningen op korte termijn gunstiger zijn dan pijnloze oefeningen bij chronische musculoskeletale pijn (Smith et al. 2017). Aangezien pijn niet altijd overeenkomt met weefselschade (zoals een scheur of peesdegeneratie), kunnen andere factoren zoals bewegingsangst en centrale sensitisatie een belangrijke rol spelen bij het ontstaan of de instandhouding van pijn. Als pijnlijke oefeningen worden toegestaan met passende "veiligheidscues", kan de fysiotherapeut de dreigingsperceptie van de pijnlijke beweging geleidelijk verminderen(Smith et al. 2018). Als de schouder als "gedeconditioneerd" wordt beschouwd en het doel is de schouderspieren te versterken, zullen de patiënten onder leiding van de behandelende fysiotherapeut opnieuw gaan nadenken en moduleren.

Een recente systematische review suggereert dat pijnlijke oefeningen op korte termijn gunstiger zijn dan pijnvrije oefeningen bij chronische pijn aan het bewegingsapparaat.

Geen pijn, geen winst?

Geen pijn, geen winst

Uit de literatuur weten we dat pijnlijke oefeningen meestal een hogere belasting of dosering van oefeningen (sets en herhalingen) hebben. We weten ook dat hogere doses of belastingen superieure voordelen kunnen opleveren. Dus, is een pijnlijk oefenprogramma beter dan pijnloze oefeningen? Zullen hogere belastingen de patiënt genoeg uitdagen om kracht te winnen en pijn te verminderen? Is het haalbaar om te oefenen tegen pijn en zo ja, welke oefeningen moeten dan worden voorgeschreven?

Online cursus
ROTATOR CUFF GERELATEERDE SCHOUDERPIJN: HET SCHEIDEN VAN FEITEN EN FICTIE

Het is tijd om te stoppen met onzinbehandelingen voor schouderpijn en te beginnen met het leveren van op bewijs gebaseerde zorg.

Wij proberen deze belangrijke klinische vragen te beantwoorden aan de Universiteit van Antwerpen in België. Wij hebben reeds een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over het oefenen tegen de pijn bij 12 schouderpijnpatiënten met 4 geïndividualiseerde pijnoefeningen (pijn variërend tussen 4 en 7/10 tijdens de oefening). Voorlopige resultaten toonden aan dat de meeste patiënten in staat waren tegen de pijn in te trainen, maar voor sommige was dat 9 weken achter elkaar te veel. Maar over het algemeen verbeterde de toenemende belasting met een aangepaste progressie de symptomen en verbeterde de functionaliteit. Binnenkort zullen preciezere resultaten over deze haalbaarheidsstudie en de grote gerandomiseerde gecontroleerde studie worden gepubliceerd.

Bronnen

Thomee R. A comprehensive treatment approach for patellofemoral pain syndrome in young women. Phys Ther. 1997;77(12):1690-703.

Holmgren T, Bjornsson Hallgren H, Oberg B, Adolfsson L, Johansson K. Effect van specifieke oefenstrategie op noodzaak tot operatie bij patiënten met subacromiaal impingement syndroom: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. BMJ. 2012;344:e787.

Maenhout AG, Mahieu NN, De Muynck M, De Wilde LF, Cools AM. Leidt het toevoegen van zware excentrische training aan de revalidatie van patiënten met unilateraal subacromiaal impingement tot een beter resultaat? Een gerandomiseerd, klinisch onderzoek. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(5):1158-67.

Valles-Carrascosa E, Gallego-Izquierdo T, Jimenez-Rejano JJ, Plaza-Manzano G, Pecos-Martin D, Hita-Contreras F et al. Vergelijking van pijn, beweging en functie van twee oefenprotocols voor de rotator cuff en scapulaire stabilisatoren bij patiënten met subacromiaal syndroom. J Hand Ther. 2018;31(2):227-37.

Bury J, Littlewood C. Rotator cuff aandoeningen: een overzicht van de huidige (2016) Britse fysiotherapiepraktijk. Schouder. Elleboog. 2018;10(1):52-61.

Pieters L, Voogt L, Bury J, Littlewood C, Feijen S, Cavaggion C et al. Rotator CUFF aandoeningen: Een overzicht van de huidige fysiotherapiepraktijk in België en Nederland. Musculoskelet Sci Pract. 2019;43:45-51.

Brindisino F, Matteuzzi I, Bury J, McCreesh K, Littlewood C. Rotator cuff aandoeningen: Een onderzoek naar de huidige (2018) Italiaanse fysiotherapiepraktijk. Physiother Pract Res. 2020;41(1):11-22.

Littlewood C, Bateman M, Connor C, Gibson J, Horsley I, Jaggi A et al. Aanbevelingen van fysiotherapeuten voor onderzoek en behandeling van rotator cuff gerelateerde schouderpijn: Een consensusoefening. Physiother Pract Res. 2019;40(2):87-94.

Smith BE, Hendrick P, Smith TO, Bateman M, Moffatt F, Rathleff MS et al. Moeten oefeningen pijnlijk zijn bij de behandeling van chronische musculoskeletale pijn? Een systematische review en meta-analyse. Br J Sports Med. 2017;51(23):1679-87.

Smith BE, Hendrick P, Bateman M, Holden S, Littlewood C, Smith TO et al. Musculoskeletale pijn en lichaamsbeweging - bestaande paradigma's ter discussie stellen en nieuwe introduceren. Br J Sports Med. 2019;53(14):907-12.

Filip Struyf is (sport)fysiotherapeut en hoogleraar aan het Departement Revalidatiewetenschappen en Fysiotherapie van de Universiteit Antwerpen, België. Aan de universiteit coördineert hij onderzoek op het gebied van aandoeningen van het bewegingsapparaat, meer bepaald op het gebied van schouderaandoeningen. Filip is vice-voorzitter van het onderwijscomité van zijn departement, redacteur van het Nederlands/Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde en medeoprichter en bestuurslid van het Vlaams Schoudernetwerk. Hij heeft meer dan 70 PubMed-geciteerde artikelen gepubliceerd en geeft cursussen over schouderbeoordeling en -revalidatie op zowel nationaal als internationaal niveau. Tenslotte combineert Filip zijn academisch werk met de beoordeling en behandeling van patiënten met schouderpijn in een privé klinische praktijk. Filip werd onlangs door Expertscape (http://expertscape.com/ex/shoulder+pain) uitgeroepen tot wereldleider in schouderpijn. Volg Filip op Twitter op @FilipStruyf
Phy pijl rechts
Rug
Download onze GRATIS app