Beoordeling van de borstwervelkolom

Cyriax Release Test | TOS Assessment

Bekijk onze winkel
Cyriax vrijlatingstest

Cyriax Release Test | Thoracic Outlet Syndrome Beoordeling

Het Thoracic Outlet Syndroom wordt gedefinieerd als een neurovasculair symptoomcomplex dat verband houdt met compressie van de brachiale bundel, die de plexus brachialis en/of de subclavische vaten omvat. Deze compressie kan worden veroorzaakt door verschillende anatomische structuren in één of meer van de volgende drie compartimenten: de interscalene driehoek, de costoclaviculaire ruimte of de retropectoralis minor ruimte.

De Cyriax Release Test wordt verondersteld een vrijmaking van spanning of compressie van de neurovasculaire bundel van de plexus brachialis teweeg te brengen in alle 3 de intervallen van de thoracale uitmonding.
Volgens Brismée et al. in het jaar 2004 had de Cyriax Release Test een specificiteit van 97,4% bij 1 minuut en een specificiteit van 87,8% bij 3 minuten. Aangezien de auteurs geen gegevens hebben verstrekt over de gevoeligheid, is de klinische waarde van deze test nog twijfelachtig.

Om de test uit te voeren, laat u de patiënt in zittende positie zitten. De therapeut staat achter de patiënt en pakt de ellebogen onder de onderarmen vast in een hoek van ongeveer 80-90°, terwijl hij de onderarmen, polsen en handen in een neutrale positie houdt. De therapeut leunt dan de romp van de patiënt naar achteren, ongeveer 15° van verticaal, en tilt de schoudergordel van de patiënt op tot dicht bij het eindbereik. Deze passieve schoudergordelhoogstand van beide schoudergordels wordt maximaal drie minuten aangehouden.

Deze test wordt als positief beschouwd indien ofwel een ontladingsverschijnsel optreedt, ofwel de bekende symptomen van de patiënt worden gereproduceerd.

Cyriax release test mechanisme

Deze test is gebaseerd op de theorie van het loslaatverschijnsel, dat optreedt na decompressie van een of meer zenuwstammen/-strengen. Het opheffen van de plaatselijke druk/spanning op een laag niveau maakt een herstel van de neurale doorbloeding en normalisering van de functie mogelijk, hetgeen een spontane vonk van de grote gemyeliniseerde sensorvezels kan veroorzaken. Er is gesuggereerd dat paresthesie het meest voorkomende symptoom is dat bij het loslaatfenomeen wordt gemeld, gevolgd door gevoelloosheid en daarna pijn.

 

21 VAN DE NUTTIGSTE ORTHOPEDISCHE TESTS IN DE KLINISCHE PRAKTIJK

Physiotutors Gratis Assessment E-book

 

Andere gebruikelijke tests om TOS vast te stellen zijn:

 

Referenties

Brismée, J. M., Gilbert, K., Isom, K., Hall, R., Leathers, B., Sheppard, N., ... & Sizer, P. (2004). Frequentie van vals-positief gebruik van de cyriax release test voor thoracic outlet syndroom in een asymptomatische populatie. Tijdschrift voor Manuele & Manipulatieve Therapie12(2), 73-81.

VIND JE HET LEUK WAT JE LEERT?

KOOP HET VOLLEDIGE PHYSIOTUTORS ASSESSMENT BOEK

  • 600+ Pagina's e-Boek
  • Interactieve inhoud (directe videodemonstratie, PubMed-artikelen)
  • Statistische waarden voor alle speciale testen uit het laatste onderzoek
  • Klinische waarde Aanbeveling
  • Gedetailleerde beschrijvingen & doorzoekbaar
  • Momenteel op versie 6.0 - Gratis levenslange updates
  • Beschikbaar in 🇬🇧 🇩🇪 🇫🇷 🇪🇸 🇮 🇵🇹 🇹🇷
  • En nog veel meer!
E-Boek

ALLE ORTHOPEDISCHE TESTS OP ÉÉN PLAATS

BEKIJK ALLE PRODUCTEN
Beoordeling app banner
Beoordeling E-book
Beoordelingen

Wat klanten te zeggen hebben over het Assessment E-Book

Bekijk ons alles in één boek!
Download onze GRATIS app