| 6 min gelezen

Inzicht in het managementmodel voor pijn- en invaliditeitsdrivers voor revalidatie

Pddm-model

Inleiding

Op het gebied van revalidatie vormt de aanpak van chronische pijn die gepaard gaat met aandoeningen aan het bewegingsapparaat, met name lage rugpijn, een grote uitdaging voor professionals in de gezondheidszorg. De traditionele benadering van het diagnosticeren en behandelen van aspecifieke lage rugpijn heeft patiënten en clinici vaak een gebrek aan informatie opgeleverd. Als antwoord op deze uitdaging ontwikkelde de Canadese onderzoeker Yannick Tousignant-Laflamme het Pain and Disability Drivers Management (PDDM) Model, dat een gestructureerd kader biedt voor het identificeren en aanpakken van de verschillende oorzaken van pijn en invaliditeit bij patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Deze blogpost wil een diepgaand inzicht geven in het PDDM Model, de componenten en de implicaties voor de klinische praktijk.

Het pijn- en invaliditeitsmanagementmodel voor bestuurders begrijpen

Het PDDM model werd geconceptualiseerd als een diagnostisch kader om de complexiteit van chronische pijn en invaliditeit aan te pakken, in het bijzonder in de context van lage rugpijn. Het model omvat drie primaire dimensies: drijfveren van pijn, drijfveren van pijn en invaliditeit en drijfveren van invaliditeit. Binnen elke dimensie identificeert het model vijf belangrijke domeinen: nociceptieve factoren, factoren die het zenuwstelsel verstoren, factoren die comorbiditeit veroorzaken, cognitief-emotionele factoren en contextuele factoren. Deze domeinen zijn bedoeld om de veelzijdige aard van musculoskeletale pijn vast te leggen door in te gaan op biologische, psychologische en sociale factoren die bijdragen aan de aandoening van een patiënt. Voor elke dimensie zie je een binnenste cirkel, gemarkeerd als A, en een buitenste cirkel, gemarkeerd als B. A verwijst naar meer voorkomende en/of aanpasbare elementen, terwijl B verwijst naar elementen die complexer en minder aanpasbaar zijn en die een agressievere aanpak vereisen of interdisciplinaire zorg om het probleemdomein effectief aan te pakken.

Pddm-model
Tousignant-Laflamme et al. (2017)

De grondgedachte achter de vijf domeinen is geworteld in een uitgebreid literatuuroverzicht dat de diverse mechanismen en prognostische factoren belicht die van invloed zijn op pijn en beperkingen bij patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Door deze domeinen te integreren probeert het model een holistisch begrip te geven van de toestand van een patiënt en zorgverleners te begeleiden bij het opstellen van gepersonaliseerde revalidatieplannen.

Toepassing van het Pijn en Invaliditeit Drivers Management Model

De toepassing van het PDDM Model begint met een gestructureerd beoordelingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) in de vorm van vragenlijsten en klinisch redeneren om het profiel van de patiënt op de vijf domeinen te evalueren. Professionele zorgverleners worden aangemoedigd om classificatiesystemen te gebruiken voor nociceptieve en zenuwstelsel disfunctie, terwijl ook comorbiditeiten, cognitief-emotionele factoren en contextuele factoren worden aangepakt door middel van gerichte interventies.
Voor meer begeleiding hebben Yannick en zijn team de PDDM beoordelingsschaal ontwikkeld die je kan helpen bij het doorlopen van elke stap van het model tijdens je beoordeling.

Als je iemands zenuwstelsel gevoelig wilt maken, laat de pijn er dan zijn en doe er niets aan.

- Yannick Tousignant-Laflamme op de vraag naar de rol van comorbiditeiten

Het model benadrukt het belang van gepersonaliseerd revalidatiemanagement, waarbij behandelplannen op maat worden gemaakt om de specifieke oorzaken van pijn en invaliditeit bij elke patiënt aan te pakken. Deze benadering vereist een veelzijdige behandelstrategie die verder gaat dan de traditionele biomechanische interventies en die de invloed van psychosociale factoren en omgevingsfactoren op de pijnbeleving en invaliditeit van de patiënt erkent.

Pddm patiënt voorbeelden
Tousignant-Laflamme et al. (2017)

Uitdagingen en kansen

Hoewel het PDDM Model een gestructureerd kader biedt voor het aanpakken van de complexiteit van pijn aan het bewegingsapparaat, biedt de implementatie ervan zowel uitdagingen als kansen voor zorgverleners. Een van de belangrijkste uitdagingen ligt in de behoefte aan verdere training en ontwikkeling van klinische vaardigheden om cognitief-affectieve en contextuele factoren effectief aan te pakken. Zorgprofessionals, met name fysiotherapeuten, moeten wellicht hun communicatie- en adviesvaardigheden verbeteren om patiënten te betrekken bij discussies over hun ziektebeeld en psychosociale factoren die van invloed zijn op hun pijnervaring.

Online cursus
Centrale sensibilisatie: Van het lab naar de kliniek

Leer de beste op bewijs gebaseerde zorg te bieden aan patiënten met chronische pijn.

Bovendien vereisen de integratie van PROMs en de interpretatie van beoordelingsresultaten een uitgebreid begrip van de psychometrische eigenschappen en klinische bruikbaarheid van deze metingen. Dit vereist voortdurende scholing en training om ervoor te zorgen dat artsen PROMs effectief kunnen gebruiken om hun klinische besluitvorming en behandelplanning te ondersteunen.

Ondanks deze uitdagingen biedt het PDDM-model een kans om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat te verbeteren. Door een uitgebreidere en meer persoonlijke benadering van revalidatiemanagement kunnen zorgverleners de resultaten en tevredenheid van patiënten verbeteren. Bovendien stimuleert het model interdisciplinaire samenwerking en erkent het de noodzaak van gecoördineerde zorg waarbij verschillende zorgprofessionals betrokken zijn, zoals ergotherapeuten, psychologen en artsen, om de verschillende oorzaken van pijn en invaliditeit aan te pakken.

Toekomstige richtingen

Naarmate het PDDM-model zich verder ontwikkelt, zullen toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen zich richten op het verfijnen van het model voor specifieke aandoeningen van het bewegingsapparaat, het uitbreiden van de toepassing voor nekpijn en het verbeteren van de toegankelijkheid van het model door middel van online beoordelingsinstrumenten. Daarnaast zullen er inspanningen worden gedaan om clinici meer voorschrijvende richtlijnen te geven voor behandelingsopties die zijn afgestemd op de geïdentificeerde oorzaken van pijn en invaliditeit. Door het PDDM Model verder te ontwikkelen en te verspreiden, kunnen professionals in de gezondheidszorg beter omgaan met de veelzijdige aard van pijn aan het bewegingsapparaat en de patiëntgerichte zorg verbeteren.

Conclusie

Het Pain and Disability Drivers Management Model biedt een gestructureerd kader voor het begrijpen en aanpakken van de complexe oorzaken van pijn en invaliditeit bij patiënten met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Door biologische, psychologische en sociale factoren te integreren, biedt het model een allesomvattende benadering van revalidatiemanagement, waarbij de nadruk ligt op de behoefte aan gepersonaliseerde en multidimensionale interventies. Hoewel de implementatie ervan uitdagingen met zich meebrengt, biedt het model een kans voor zorgverleners om de patiëntenzorg en -resultaten te verbeteren. Naarmate het model zich verder ontwikkelt, heeft het de potentie om de benadering van musculoskeletale revalidatie te veranderen en uiteindelijk de kwaliteit van zorg voor patiënten met chronische pijn en handicaps te verbeteren.

Referenties

Freynhagen, R., Baron, R., Gockel, U., & Tölle, T. R. (2006). Pain DETECT: een nieuwe screeningsvragenlijst om neuropathische componenten te identificeren bij patiënten met rugpijn. Actueel medisch onderzoek en opinie, 22(10), 1911-1920.

Longtin, C., Decary, S., Cook, C. E., Martel, M. O., Lafrenaye, S., Carlesso, L. C., ... & Tousignant-Laflamme, Y. (2021). Optimalisering van de behandeling van lage rugpijn via het managementmodel voor pijn en invaliditeit: Een haalbaarheidsstudie. Plos one, 16(1), e0245689.

Longtin, C., Décary, S., Cook, C. E., Tousignant, M., Lacasse, A., & Tousignant-Laflamme, Y. (2023). Optimalisering van de behandeling van lage rugpijn via het managementmodel voor pijn en invaliditeit: Bevindingen van een proefcluster niet-gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Musculoskeletale zorg.

Longtin, C., Lacasse, A., Cook, C. E., Tousignant, M., & Tousignant-Laflamme, Y. (2023). Behandeling van lage rugpijn door fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg met behulp van het managementmodel voor pijn- en invaliditeitsdrivers: Een analyse van verbeteraars. Musculoskeletale zorg.

Naye, F., Décary, S., & Tousignant-Laflamme, Y. (2022). Ontwikkeling en inhoudsvaliditeit van een beoordelingsschaal voor het pijn- en invaliditeitsmanagementmodel voor bestuurders. Archief voor Fysiotherapie, 12(1), 1-11.

Naye, F., Décary, S., & Tousignant-Laflamme, Y. (2022). Interbeoordelaarsovereenkomst van de beoordelingsschaal voor pijn en invaliditeit bij bestuurders. Tijdschrift voor Rug- en Musculoskeletale Revalidatie, 35(4), 893-900.

Tousignant-Laflamme, Y., Martel, M. O., Joshi, A. B., & Cook, C. E. (2017). Revalidatie van lage rugpijn - tijd om alles op een rijtje te zetten! Tijdschrift voor pijnonderzoek, 2373-2385.

Tousignant-Laflamme, Y., Kok, C. E., Mathieu, A., Naye, F., Wellens, F., Wideman, T., ... & Lam, O. T. T. (2020). Operationalisering van het nieuwe Pijn en Invaliditeit Drivers Management model: Een aangepaste Delphi-enquête onder multidisciplinaire pijnbeheerexperts. Tijdschrift voor evaluatie in de klinische praktijk, 26(1), 316-325.

Physiotutors begon als een gepassioneerd studentenproject en ik ben er trots op dat het is uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde aanbieders van permanente educatie voor fysiotherapeuten over de hele wereld. Ons hoofddoel zal altijd hetzelfde blijven: fysiotherapeuten helpen het beste uit hun studie en carrière te halen, zodat ze de beste evidence-based zorg voor hun patiënten kunnen leveren.
Phy pijl rechts
Rug
DE BESTE CLINICUS WORDEN DIE JE KUNT ZIJN

DOWNLOAD NU DE GRATIS FYSIOTUTORS APP!

App banner uitgelichte afbeelding
Download onze GRATIS app