| 3 min gelezen

Lichaamsbeweging en migraine

Lichaamsbeweging en migraine

Lichaamsbeweging wordt vaak aanbevolen bij de behandeling en preventie van migraine. In 2008 werd het preventieve effect van lichaamsbeweging op migraine al erkend. De bevindingen waren echter niet generaliseerbaar vanwege verschillen in migrainediagnose, variatie in uitkomstmaten en onderbezette studieanalyses. In 2019 kon een systematische review met meta-analyse concluderen dat er bewijs van matige kwaliteit was voor het feit dat lichaamsbeweging een kleine vermindering van migrainedagen veroorzaakt (een gemiddelde afname van 0,6 ± 0,3 migrainedagen per maand) en een vermindering van de pijnintensiteit met 20-54% veroorzaakt. 

Maar welke mechanismen liggen ten grondslag aan de effecten van lichaamsbeweging en welke soort lichaamsbeweging moet worden gebruikt? Dit blogartikel geeft een samenvatting van de bevindingen uit de narratieve review van Barber et al. (2020).

In 2008 werd het preventieve effect van lichaamsbeweging op migraine al erkend.

Wat zijn de onderliggende mechanismen van lichaamsbeweging?

Voorgestelde mechanismen waardoor lichaamsbeweging migraine kan voorkomen, kunnen worden onderverdeeld in biologische en psychologische mechanismen. Onder de biologische mechanismen worden verschillende wegen voorgesteld. Een neuroinflammatoir model wordt beschreven in een overzicht van Irby et al. (2016). Aangezien migraine wordt gekenmerkt door verhoogde niveaus van ontstekingsmarkers (CRP), cytokinen (zoals CGRP, substance P) en adipocytokinen (zoals TNF-a, IL-6), stellen zij dat aangezien bekend is dat lichaamsbeweging een onderdrukkend effect heeft op ontstekingsstoffen, dit ook van invloed kan zijn op migraine. 

Een neurovasculaire route kan ook een rol spelen, aangezien migraine wordt geassocieerd met vasculaire afwijkingen zoals endotheeldisfunctie, verminderde cerebrale en perifere vasculaire functie en een verhoogd risico op hypercoagulabiliteit en ontsteking. De auteurs verwijzen naar een proef waarbij oefeningen met een hogere intensiteit leidden tot een aanzienlijke verwijding van de retinale arteriolen (als maatstaf voor de cerebrale bloedstroom) en een vermindering van het aantal migrainedagen. Een andere mogelijke verklaring ligt in de verbetering van de pijndrempels door de bemiddeling van stresshormonen en de productie van neuromodulatoren zoals endorfine.

Sommige psychologische mechanismen die aan de waargenomen voordelen van lichaamsbeweging ten grondslag zouden liggen, zijn eveneens bestudeerd. Interessant is dat in een studie uit 2017 naast de vermindering van angstsymptomen met lichaamsbeweging ook een vermindering van een pro-inflammatoir cytokine IL-12p70 werd gezien. Het lijkt erop dat angst gecorreleerd is met dit ontstekingsbevorderende cytokine en dat lichaamsbeweging op die manier zowel een biologisch als een psychologisch effect op migraine kan hebben. Lichaamsbeweging kan ook helpen bij het verbeteren van psychosociale factoren zoals zelfeffectiviteit, locus of control, verwachtingen en percepties. 

Online cursus
Behandeling van hoofdpijn in de klinische praktijk
  • Leer de meest voorkomende soorten hoofdpijn te diagnosticeren en te behandelen
  • Leer hoe fysiotherapie effectief kan zijn voor patiënten met hoofdpijn
  • Geaccrediteerd in Nederland, België, VK, VS, Australië en Duitsland.

 

Is er een ideaal soort oefening?

Verschillende vormen van lichaamsbeweging zijn bestudeerd, maar de gegevens wijzen niet op één specifieke vorm van lichaamsbeweging. Bij een vergelijking van hoge-intensiteitstraining (HIT) met matige continue training leidde HIT tot een sterkere afname van het aantal migrainedagen. Anderzijds kunnen ook low-impact interventies zoals yoga positieve effecten hebben op migraine en de daarmee gepaard gaande invaliditeit, zoals bleek uit een in 2012 uitgevoerde meta-analyse. Het lijkt er dus op dat er veel opties zijn om aan te bieden aan de voorkeuren van uw patiënt.

Referentie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32529311/

Mijn doel is hoogwaardige onderzoeksresultaten te leveren in een zeer toegankelijk formaat voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van zijn of haar kennis en praktische vaardigheden op het gebied van fysiotherapie. Daarnaast wil ik het bewijsmateriaal kritisch bekijken om u op de hoogte te houden van de meest recente bevindingen en u te stimuleren uw klinische denkvermogen te verbeteren.
Phy pijl rechts
Rug
Download onze GRATIS app