Carpaal Tunnel Syndroom

Carpal tunnel syndrome

Dit is een reblog van Sian Smale’s en Alicia Rayner’s blog: Rayner & Smale – Fysiotherapie Blog. Delen van kennis en stimuleren van groei.

Tijdens mijn stages had ik altijd moeite om het carpaal tunnel syndroom te onderscheiden van het Thoracic Outlet syndroom of andere perifere zenuwbeknellingen.
Deze blog post ontleedt CTS en vertelt je alles wat je moet weten van anatomie tot klinische kenmerken, differentiële diagnoses tot behandelingsopties!

Carpaal Tunnel Sydroom

We zijn al een tijdje aan het praten over neurale letsels zoals cervicale radiculopathie, thoracic outlet syndroom en eerder heeft Alicia geschreven over de ulnaire en radiale perifere zenuwen. Het lijkt passend en in het streven naar afronding, dat we het hebben over de beknelling van de nervus medianus en de meest voorkomende beknellingsneuropathie van allemaal, het carpaal tunnel syndroom (CTS).

Image courtesy of Google Images

Vooral omdat zowel cervicale radiculopathie als thoracic outlet syndroom pijnreferentiepatronen hebben die kunnen reiken tot in de hand, is kennis van de differentiële kenmerken van elke aandoening van het grootste belang voor een succesvolle beoordeling. Het doel van deze blog is daarom een overzicht te geven van CTS met de nadruk op klinische presentatie, met als doel eerdere blogs over cervicale radiculopathie en thoracic outlet syndroom aan te vullen.

Zenuwletsels en normale beweging

Entrapment neuropathie wordt in de literatuur gedefinieerd als een “geïsoleerd perifeer zenuwletsel dat optreedt op specifieke plaatsen waar een zenuw mechanisch wordt ingesnoerd in een fibreuze of fibro-osseuze tunnel of vervormd wordt door een fibreuze band” (England 1999). Entrapment neuropathieën zijn een “door druk veroorzaakt letsel veroorzaakt door anatomische structuren of pathologische processen” (Toussaint, Perry, Pisansky, & Anderson, 2010). Waarbij de perifere zenuwen kunnen worden blootgesteld aan compressie, spanning/rek, wrijving of een combinatie daarvan (Pratt 2005).

Wil een zenuwstelsel normaal functioneren, dan moet het drie primaire functies kunnen uitvoeren: spanning weerstaan, in zijn koker kunnen glijden, en samendrukbaar zijn. Zenuwen rekken niet zomaar uit. Hun beweging is een combinatie van glijden, samendrukken, uitrekken, convergeren en buigen…….. Elke laag van de zenuw heeft een aparte rol in elk van deze functies.

 • Spanning treedt op in het perineum van de zenuw. Zenuwen kunnen 8-22% rek verdragen voordat ze het begeven, waarbij de veneuze bloedstroom bij 8% wordt beperkt en bij 15% wordt afgesloten. Dus zenuwen oprekken is geen goed idee.
 • Glijden is een andere beweging die optreedt in het mesoneurum en zorgt voor het afvoeren van spanning.
 • Compressie komt voor in het epineurium en kan 30-50mmhg aanhouden voordat het weefsel faalt (Shacklock 2005).

Zenuwen zijn bijzonder gevoelig voor ischemie. Wanneer ischemische veranderingen het gevolg zijn van acute compressie zijn de symptomen omkeerbaar. Wanneer echter chronisch oedeem optreedt, kan dit leiden tot littekenvorming en onomkeerbare veranderingen in de zenuw.

Carpaal Tunnel Sydroom

Het carpaletunnelsyndroom is, zoals de naam al aangeeft, een syndroom of cluster van symptomen die verband houden met pathologie in de carpale tunnel. De kardinale tekenen van CTS zijn pijn, paresthesie en verlies van motorische controle in de distributie van de nervus medianus. Dit omvat pijn, tintelingen, gevoelloosheid in de eerste drie vingers, maar met uitzondering van de handpalm, zwakte van de duim, verlies van grijpkracht en variërende mate van functieverlies. Boven de pols of symptomen waarbij de hele hand betrokken is, zijn ongewoon en wijzen op een zenuwlaesie proximaal aan de carpale tunnel (Toussaint, Perry, Pisansky, & Anderson 2010). Carpaal tunnel syndroom (CTS) of beknelling van de nervus medianus bij de pols is de meest voorkomende beknellingsneuropathie voor de bovenste ledematen en vertegenwoordigt tot 90% van alle neuropathieën (Arle 2000, Bayramoglu 2004, Bordalo, Rodrigues & Rosenberg 2004, Corwin 2006).

De prevalentie van carpaal tunnel syndroom (CTS) wordt in de literatuur gerapporteerd tussen 3% in de algemene bevolking en tussen 5-15% in beroepen met repetitieve en krachtige handtaken (Coppieters & Butler 2008; Nee & Fields 2010).

CTS werd pas in 1941 goed onderkend (Arle 2000) en pas later, rond 1959, had Phalen de chirurgische behandeling van dit probleem gepromoot. Sindsdien is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de aandoening, vooral vanwege de prevalentie en de daarmee gepaard gaande medische kosten, maar toch is er geen vast criterium voor de diagnose.

Klinische Anatomie

CTS was de eerste aandoening die ik onderzocht tijdens mijn Masters opleiding en nadat ik meer te weten was gekomen over entrapment neuropathieën, groeide mijn nieuwsgierigheid naar neurogene pijn, neuropathieën, en neurodynamische behandelingen. Wat ik me realiseerde is dat bij deze aandoeningen een goed begrip van de anatomie en de beknellingspunten een grote hulp kan zijn bij de klinische diagnose.

 • De n. medianus ontspringt uit de mediale en laterale strengen van de plexus brachialis (C6-T1).
 • Hij geeft geen motorische takken af totdat hij de onderarm bereikt.
 • In de onderarm levert de n. medianus aan:
  • De flexor/pronator groep spieren – pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus en flexor digitorum superficialis – niet de flexor carpi ulnaris.
  • Hij levert articulaire takken aan de elleboog en het proximale radio-ulna gewricht en heeft geen sensorische distributie in de onderarm.
 • Ter hoogte van de elleboog, ongeveer 2 tot 5 cm onder de mediale epicondylus, geeft de n. medianus een motorische tak af, n. interossale anterior, die de radiale helft van de spieren flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus en pronator quadratus ennerveert.
 • De n. medianus loopt verder door de onderarm en vóór hij door de carpale tunnel gaat, heeft de n. medianus een sensibele palmaire tak die het centrale deel van de handpalm inerveert.
 • De n. medianus gaat vervolgens door de carpale tunnel onder het flexor retinaculum door en geeft motorische en sensorische takken af aan de abductor pollicis brevis, opponens pollicis, het oppervlakkige deel van flexor pollicis brevis en de eerste en tweede lumbricalis, en sensorische takken aan het handpalmoppervlak van de laterale drieënhalve vinger (Beneciuk, Bishop & George 2010, Bilecenoglu, 2005, Bordalo Rodrigues et al. 2004; Bordalo Rodrigues & Rosenberg 2004, Pratt 2005).
Motor and sensory innervation of the median nerve courtesy of Google Images
https://derangedphysiology.com/php/CICM/Required-Reading/Revision-Notes-for-Neurology-and-Neurosurgery/images/course%20of%20the%20median%20nerve.JPG
The course of the median nerve courtesy of Google Images

Specifiek voor de nervus medianus geeft deze lijst de mogelijke punten aan waar beknelling kan optreden:

 • M. Brachialis,
 • Ligament van struther,
 • Aponeurosis bicipitalis,
 • tussen de hoofden van pronator teres,
 • M. Flexor digitorum superficialis, en
 • Bij sommige mensen tussen de accessoire kop van de flexor pollicis longus.

Het is daarom belangrijk om naar veel meer te kijken dan alleen de pols. Er zijn andere oorzaken van CTS die niet te wijten zijn aan beknelling maar eerder aan compressie als gevolg van medische aandoeningen (Beneciuk, Bishop & George 2010, Bilecenoglu 2005; Bordalo Rodrigues et al. 2004; Bordalo Rodrigues & Rosenberg 2004, Pratt 2005).

Oorzaken van CTS

De populatie van mensen met CTS kan aanzienlijk variëren. Mogelijke etiologie zijn repeterende werkzaamheden met de hand en pols, leeftijd, overgewicht, zwangerschap, diabetes mellitus, nierziekte, schildklierziekte, acromegalie, trauma, reumatoïde artritis en osteoartritis (Oktayoglu, et al. 2015). De oorzaken van beknelling van de nervus medianus blijken in het onderzoek onder te verdelen in deze 8 hoofdcategorieën (Bordalo Rodrigues & Rosenberg, 2004, p. 270):

 • Neuropathische aandoeningen
 • Ontstekingsziekten
 • Metabole aandoeningen
 • Posttraumatische aandoeningen
 • Veranderde vochtbalans
 • Veranderde anatomie
 • Verhoogde inhoud van het kanaal
 • Repetitieve handtaken
 • Uitwendige druk

Het is eerder gedocumenteerd (Tekin, et al. 2015) dat er een sterke correlatie is tussen de aanwezigheid van carpaal tunnel syndroom (CTS) en diabetes mellitus. In de diabetische populatie was er een hogere prevalentie van synoviaal oedeem, vasculaire proliferatie en verdikking van vasculaire wanden. Diabetes mellitus is echter mogelijk niet de enige endocriene en/of metabole aandoening die de prevalentie van CTS verhoogt.

Hypothyreoïdie is een stofwisselingsziekte die optreedt wanneer de schildklier niet genoeg schildklierhormonen afscheidt. “De primaire hormonen die door de schildklier worden geproduceerd zijn thyroxine, triodothyron, en calcitonine.” (Goodman, 2009, p. 465). Een van de belangrijkste symptomen van hypothyreoïdie is de ophoping van mucopollysacchariden en eiwitten in de weefsels, waardoor oedeem ontstaat. Dit oedeem is de oorzaak van de compressie van de nervus medianus in de carpale tunnel, waardoor CTS ontstaat bij mensen met hypothyreoïdie.

Acromegalie is een andere overweging en een aandoening die wordt veroorzaakt door overmatige afscheiding van groeihormonen uit de hypofyse die leidt tot vergroting van de handen en voeten als gevolg van toegenomen botverdikking en hypertrofie van de weke delen (Goodman 2009, Kumar, Abbas, Fausto, & Mitchell, 2007).

Dit zijn slechts drie mogelijke condities die kunnen resulteren in CTS en als fysiotherapeuten zullen we het meest effectief zijn in het behandelen van zenuwletsels die het gevolg zijn van ofwel repetitieve activiteit, externe druk, of post-traumatische condities. Wat ik onlangs leerde tijdens mijn studie van metabolische en endocriene ziekten is dat een degelijk medisch beheer van de andere aandoeningen heel belangrijk is als CTS veroorzaakt wordt door schildklieraandoeningen, groeihormonen, diabetes enz. Al deze aandoeningen leiden tot een veranderde vochtbalans, een veranderde structuur in het kanaal zelf, en verschillende graden van ontsteking. Zorg ervoor dat je naar medische aandoeningen vraagt tijdens jouw subjectieve beoordeling en stel vast of deze aandoeningen goed worden beheerd. Als dat niet het geval is, is de kans op succes van onze behandeling kleiner, omdat we deze factoren niet kunnen veranderen met onze fysiotherapeutische behandeling.

Klinische kenmerken van CTS

Tijdens de subjectieve beoordeling is het belangrijk te luisteren naar de volgende kenmerken (Campbell 1997, Corwin, 2006, Hobson-Webb et al. 2012, Popinchalk 2012, Shapiro 2009, Toussaint et al. 2010):

http://www.mycarpaltunnel.com/wp-content/uploads/2014/10/Carpal-Tunnel-Syndrome-Right-Hand.jpeg
Image courtesy of Google Images
 1. Primaire klacht is paresthesie of gevoelloosheid in de hand, waarbij de eerste drie en een halve vinger en de nagelbedden en distale vingers aan de dorsale zijde betrokken zijn.
 2. De patiënt zal melden dat de symptomen ‘s nachts erger zijn.
 3. Hij kan ook zeggen dat de symptomen kunnen worden verlicht door krachtig met de handen te schudden.
 4. Zij kunnen verlies van behendigheid melden bij het vastpakken van voorwerpen en het opknopen van knopen.

Het is belangrijk te weten dat de volgende kenmerken geen veel voorkomende symptomen van carpaal tunnel syndroom zijn (Campbell 1997, Corwin 2006, Hobson-Webb et al. 2012, Popinchalk 2012, Shapiro 2009):

 1. Pijn proximaal aan de pols (kan voorkomen maar is ongewoon)
 2. Gevoelloosheid van de hele hand.
 3. Pijn die niet de eerste drie en een halve vinger betreft.
 4. Verlies van gevoel van de thenar eminentie of de gehele handpalm.

DIFFERENTIAALDIAGNOSTIEK

Pijnverdeling:
Zoals eerder vermeld presenteert CTS zich met pijn en paresthesie in de 3,5 vingers, C6/7 radiculopathie zal zich presenteren met pijnlijke pijn door de mediale rand van de scapula en uitstralende pijn langs de distributie van de zenuw, thoracic outlet syndroom zal zich eerder presenteren met milde of pijnlijke pijn aan de ulnaire zijde van de onderarm.

Paresthesieën zullen in dezelfde verdeling zijn als de pijn bij CTS, en meer waarschijnlijk het C6/7 dermatoom volgen bij cervicale radiculopathie (CR).

Zwakte:

 • Bij cervicale radiculopathie zal de zwakte myotomaal zijn.
 • Bij CTS is er zwakte in de duim – abductor pollicis brevis, opponens pollicis, het oppervlakkige deel van de flexor pollicis brevis en de eerste en tweede lumbricaal.
 • Bij TOS is er zwakte en klompvorming in de hand en atrofie of gootvorming van de thenar eminece waar de adductor pollicis brevis ligt.

Verergerende en verlichtende factoren zijn gemakkelijker van elkaar te onderscheiden.

 • CTS werd eerder genoemd als nachtelijke symptomen en bij aanhoudende flexie posities van de pols.
 • CR verergert bij nekbewegingen en extra compressie.
 • Bij TOS is er weinig tot geen verandering in symptomen met nekbewegingen en compressie, in plaats daarvan verergeren de symptomen met palpatie door de voorkant van de nek boven het sleutelbeen.

Palpatie is een ander nuttig onderzoeksinstrument, waarbij de cervicale wervelkolom en het verloop van de nervus medianus in de arm en in de hand moeten worden gepalpeerd, met name op de hierboven genoemde mogelijke beknellingspunten.

Dit is een korte lijst van onderscheidende kenmerken, maar vergeet niet het nut van AROM- en PROM-test, neurologisch onderzoek, neurodynamisch onderzoek en speciale tests voor cervicale radiculopathie (Spurling- en distractietests), TOS (Wright’s, Adson’s, Costoclaviculaire en Roos-test) en CTS (Tinel’s teken en Phanel’s test).

Een andere overweging voor beoordeling is het opnemen van grijpkracht, tangkracht (“pincer strength”) en zelfgerapporteerde uitkomstmaten voor niveaus van invaliditeit en functie van ADLs. Dit zijn allemaal goede uitkomstmaten die kijken naar de impact van CTS en niet alleen naar de symptomen van pijn en paresthesie.

SPECIAL TESTS VOOR CTS

Orthopedische tests die in de literatuur worden vermeld voor de beoordeling van CTS zijn de Phalen’s test en het Tinel’s teken.

 • Phalen’s test wordt beschreven als een aanhoudende polsflexie aan het einde van het bereik gedurende ten minste 60 seconden, die positief wordt geacht als de handsymptomen worden gereproduceerd.
 • Het Tinel’s teken is de reproductie van pijn of symptomen na drie tikken op de carpale tunnel door de therapeut.

Van de Phalen-test is aangetoond dat hij een gevoeligheid van 75% heeft, variërend van 10 tot 91% en een specificiteit van 33 tot 100%, terwijl het teken van Tinel een gevoeligheid van 23 tot 67% heeft en een specificiteit van 55 tot 100% (Bayramoglu, 2004; Vanti et al., 2012).

Een van de andere testen die ik van cruciaal belang acht bij het diagnosticeren van CTS is het gebruik van neurodynamische assessment met een bias van de nervus medianus. Als je meer wilt lezen over de theorie achter neurodynamische beoordelingen en niveaus van beoordeling/behandeling verwijs ik je naar deze blog.

Cleland en Koppenhaver (2011) definiëren een positieve respons als een van de volgende: reproductie van het symptoom, verandering van de symptomen bij segmentale beweging op afstand of een verschil tussen ledematen van >10°. Normale sensorische responsen kunnen bestaan uit pijn, branderigheid, rek of tintelingen in de mediale elleboog, de onderarm of de hand. Het meeste onderzoek kijkt naar specificiteit en sensitiviteit bij de diagnose van cervicale radiculopathie met slechts drie bekende studies die dit beoordelen bij carpaal tunnel syndroom. De gevoeligheid van de mediane zenuw bias neurodynamische test is gerapporteerd tussen 75-82% (Conevey., 1997; Vanti., 2010; & Wainner., 2005).

Image 2

Gebruik van medische beeldvorming

Zenuwgeleidingsonderzoek blijft de diagnostische standaard omdat het het verschil kan aantonen tussen axonale en demyelinisatie pathologieën. Een nadeel van zenuwgeleidingsonderzoek is dat het geen informatie geeft over structurele afwijkingen van de perifere zenuw, en daarom moet worden gebruikt in combinatie met U/S en MRI om de diagnose te verbeteren (Arle 2000, Beneciuk et al. 2010, Bordalo Rodrigues & Rosenberg 2004, Campbell 1997, Hobson-Webb et al. 2012, Kim et al. 2007b, Martinoli et al. 2000; Wainner et al. 2003).

Echografie kan worden gebruikt om de dwarsdoorsnede van de zenuw vast te stellen, hetgeen een betrouwbare objectieve maatstaf voor de ziekte is. In vergelijking met MRI kunnen zenuwen uitstekend worden gevisualiseerd, maar dit is sterk afhankelijk van de gebruiker.

De laatste jaren is MRI steeds meer betrokken bij de diagnose omdat het nuttig is bij het opsporen van co-existente pathologieën, spierdenervatiepatronen, en betrokkenheid van de zenuwwortel. Specifiek met betrekking tot de carpale tunnel worden op MRI vier diagnostische kenmerken gezien:

 • Verhoogde signaalintensiteit van de nervus medianus,
 • Verhoogde grootte van de n. medianus ter hoogte van de pisiforme,
 • Volaire buiging voor het flexor retinaculum, en
 • Afvlakking van de n. medianus ter hoogte van het hamaat.

Behandelstrategieën

Er zijn twee algemene benaderingen voor de behandeling van CTS, conservatieve en chirurgische. Conservatieve benaderingen bestaan traditioneel uit het vermijden van verergerende factoren, het gebruik van een spalk overdag of ‘s nachts, orale steroïdale medicatie en bij gelegenheid mobilisatietechnieken voor de pols (Bayramaglu 2004; Uchiyama, et al. 2010). Niet vaak wordt in artikelen gesproken over het gebruik van neurodynamische glijdende behandeltechnieken of oefeningen, wat een belangrijk aandachtspunt is van de behandeling die ik voor deze aandoening gebruik.

“Neurodynamische mobilisatie, de techniek van het neuraal glijden is bewegingsgericht en probeert de zenuw over het gehele beschikbare bewegingsbereik mee te nemen, waardoor de zenuw zowel mechanisch als fysiologisch beïnvloed kan worden” (McKeon & Yuncosek 2008, p. 325). Resultaten van deze studie van McKeon en Yuncosek toonden aan dat neural gliding oefeningen een sterk effect hebben op greep en tang kracht, pijn en symptomen en zelf gerapporteerde niveaus van invaliditeit bij patiënten met CTS. Jammer genoeg beschrijven ze deze oefeningen niet uitvoerig. Om deze bewegingen verder te begrijpen verwees ik naar het boek Clinical Neurodynamics van Shacklock.

ALS BEHANDELING

Om een median nerve slider uit te voeren in de standaard positie zou je je positioneren alsof je de median nerve biased neurodynamic assessment gaat uitvoeren. Om over te schakelen van beoordeling naar behandeling combineert je polsflexie met elleboogstrekking, en polsstrekking met elleboogflexie.

Image 9

ALS EEN THUIS OEFENING

Hieronder staan twee afbeeldingen die een versie van de mediane zenuwschuiver in zit weergeven. Wanneer er meer druk wordt uitgeoefend op het distale deel van de zenuw ter hoogte van de pols, wordt de druk proximaal verminderd met cervicale laterale flexie. Als je deze oefening zou willen veranderen in een tensioner in plaats van een slider dan zou je contralaterale cervicale laterale flexie gebruiken. Persoonlijk vind ik de sliders comfortabel, gemakkelijk uit te voeren voor patiënten en ze hebben een goed effect op pijn en functie zonder provocatie van symptomen.

Image 11

Chirurgische behandelingen bestaan meestal uit een open chirurgische release van het flexor retinaculum en worden aanbevolen voor patiënten bij wie conservatieve behandeling faalt, die ondraaglijke pijn, constant gevoelloosheid en zwakte met ADLS hebben (Bayramaglu 2004).

Samenvatting

CTS is de meest voorkomende entrapment neuropathie van de bovenste ledematen. Het wordt vaak beschouwd in de differentiële diagnose met thoracic outlet syndroom en cervicale radiculopathie. Het begrijpen van de primaire oorzaak van CTS kan een uitdaging zijn louter gebaseerd op klinisch onderzoek, dus vraag zeker naar medische condities die CTS kunnen veroorzaken door verandering van vochtbalans, ontsteking en structuur van het kanaal.

Wees voorzichtig bij het overwegen van proximale punten van beknelling en de rol van de cervicale wervelkolom bij deze aandoening. Vanuit een behandelingsperspectief worden neurodynamische beoordeling en behandeling steeds meer erkend voor hun vermogen om de mechanica en fysiologie van de zenuw te veranderen.

Sian

Literatuur

Arle, J. E. (2000). Surgical treatment of common entrapment neuropathies in the upper limbs. Muscle & nerve, 23(8), 1160‐1174.

Bayramoglu, M. (2004). Entrapment neuropathies of the upper extremity. Neuroanatomy, 3(1), 18-24.

Bencardino, J. T. (2006). Entrapment neuropathies of the shoulder and elbow in the athlete. Clinics in   sports medicine, 25(3), 465.

Beneciuk, J. M., Bishop, M. D., & George, S. Z. (2010). Pain catastrophizing predicts pain intensity during a neurodynamic test for the median nerve in healthy participants. Manual Therapy, 15(4), 370‐375.

Bilecenoglu, B. (2005). Possible anatomic structures causing entrapment neuropathies of the median nerve: an anatomic study. Acta orthopaedica belgica, 71(2), 169-176.

Bordalo Rodrigues, M., Amin, P., & Rosenberg, Z. S. (2004). MR imaging of common entrapment neuropathies at the wrist. Magnetic resonance imaging clinics of North America, 12(2), 265‐279.

Bordalo Rodrigues, M., & Rosenberg, Z. S. (2004). MR imaging of entrapment neuropathies at the elbow. Magnetic resonance imaging clinics of North America, 12(2), 247-263.     

Butler, D.S. (2002) The Sensitive nervous system. Unley, Australia: Noigroup Publications.

Campbell, W. W. (1997). Diagnosis and management of common compression and entrapment neuropathies. Neurologic clinics, 15(3), 549‐567.

Campbell, W.W. & Landau, M.E. (2008) Controversial Entrapment Neuropathies. Neurosurgical Clinical Anatomy,19,598-608.

Cakir, M., Samanci, N., Balco, N., & Balci, M. K. (2003). Musculoskeletal manifestations in patients with thyroid disease. Clinical endocrinology, 59(2), 162-167. 

Cleland, J., & Koppenhaver, S. (2007). Orthopaedic clinical examination : an evidence‐based approach for physical therapists (2nd ed.): Elsevier.

Coppieters, M., Stappaerts, K., Janssens, K., & Jull, G. (2002). Reliability of detecting ‘onset of    pain’ and ‘submaximal pain’ during neural provocation testing of the upper quadrant.   [Comparative Study;]. Physiotherapy research international : the journal for researchers and clinicians in physical therapy, 7(3), 146‐156.

Coppieters, M. W., Alshami, A. M., & Hodges, P. W. (2006). An experimental pain model to investigate the specificity of the neurodynamic test for the median nerve in the differential diagnosis of hand symptoms. Archives of physical medicine and rehabilitation, 87(10), 1412-1417.

Coppieters, M. W., & Butler, D. S. (2008). Do ‘sliders’ slide and ‘tensioners’ tension? An analysis of neurodynamic techniques and considerations regarding their application. Manual Therapy, 13(3), 213‐221.

England, J. D. (1999). Entrapment neuropathies. Current opinion in neurology, 12(5), 597-602.

Goodman, C. C. (2009). Pathology: implications for the Physical Therapist. Elsevier Health Sciences.

Hobson‐Webb, L. D., Padua, L., Martinoli, C., Bianchi, S., Gandolfo, N., Valle, M., et al. (2012). Ultrasonography in the diagnosis of peripheral nerve disease. Expert Opinion on Medical Diagnostics, 6(5), 457-471.

Kim, S., Choi, J. Y., Huh, Y. M., Song, H. T., Lee, S. A., Kim, S. M., & Suh, J. S. (2007). Role of magnetic resonance imaging in entrapment and compressive neuropathy—what, where, and how to see the peripheral nerves on the musculoskeletal magnetic resonance image: part 1. Overview and lower extremity. European radiology, 17(1), 139-149.

Kim, S., Choi, J. Y., Huh, Y. M., Song, H. T., Lee, S. A., Kim, S. M., et al. (2007b). Role of magnetic resonance imaging in entrapment and compressive neuropathy—what, where, and how to see the peripheral nerves on the musculoskeletal magnetic resonance image: part 2. Upper extremity. European Radiology, 17(2), 509 – 522.

Kleinrensink, G. J., Stoeckart, R., Mulder, P. G., Hoek, G., Broek, T., Vleeming, A., & Snijders, C. J. (2000). Upper limb tension tests as tools in the diagnosis of nerve and plexus lesions. Anatomical and biomechanical aspects. Clinical biomechanics (Bristol, Avon), 15(1), 9-14.

Lo, S.-F. (2012). Clinical characteristics and electrodiagnostic features in patients with carpal tunnel syndrome, double crush syndrome, and cervical radiculopathy. Rheumatology international, 32(5), 1257-1263.

Lohkamp, M., & Small, K. (2011). Normal response to Upper Limb Neurodynamic Test 1 and 2A. Manual Therapy, 16(2), 125-130.

Mackinnon, S. E. (2002). Pathophysiology of nerve compression. Hand clinics, 18(2), 231-241.

Martinoli, C., Bianchi, S., Gandolfo, N., Valle, M., Simonetti, S., & Derchi, L. E. (2000). US of Nerve Entrapments in Osteofibrous Tunnels of the Upper and Lower Limbs1. Radiographics, 20(suppl1), S199‐217.

McGillicuddy, J. E. (2004). Cervical radiculopathy, entrapment neuropathy, and thoracic outlet syndrome: how to differentiate? Invited submission from the Joint Section Meeting on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves, March 2004. Journal of neurosurgery. Spine, 1(2), 179-187.

MCKEON, JM Medina; YANCOSEK, Kathleen E. Neural gliding techniques for the treatment of carpal tunnel syndrome: a systematic review. Journal of sport rehabilitation, 2008, vol. 17, no 3, p. 324-341.

Neal, S., & Fields, K. B. (2010). Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity.[Review]. Am Fam Physician, 81(2), 147-155.

Nee, R. J., & Butler, D. S. (2006). Management of peripheral neuropathic pain: Integrating neurobiology, neurodynamics, and clinical evidence. Physical therapy in sport, 7(1), 36‐49.

UCHIYAMA, Shigeharu, et al. Current concepts of carpal tunnel syndrome: pathophysiology, treatment, and evaluation. Journal of Orthopaedic Science, 2010, vol. 15, no 1, p. 1-13.

Phy arrow right
Terug
HOEVEEL ESSENTIËLE KENNIS HEB JE?

UITDAGING: DOE DE QUIZ DIE 75% VAN DE FYSIOTHERAPEUTEN NIET HAALT

Beantwoord deze 10 korte vragen over essentiële kennis die elke fysiotherapeut moet kennen en ontdek of jij beter scoort

START DE QUIZ
Cta forms