Kniegewricht

Meniscusscheur | Diagnose & Behandeling voor Fysio's

Bekijk onze winkel
Meniscusscheur

Meniscusscheur | Diagnose & Behandeling voor Fysio's

De meniscus is essentieel voor stabiliteit, schokdemping, krachtenverdeling, smering in de knie en proprioceptie. (Englund et al. 2009)
De mediale meniscus heeft de vorm van een C en is ongeveer 3 cm breed en 4-5 cm lang. De achterste hoorn van de meniscus is groter dan het voorste deel. De mediale hoorn zit meestal vast aan de tibia. De voorste hoorn zit los bij 3-14% van de bevolking. In het algemeen heeft de mediale meniscus een goede kapselaanhechting via de coronaire ligamenten.

De laterale meniscus heeft de vorm van een halve cirkel en heeft een groter tibiaal oppervlak dan de mediale meniscus. Het is ongeveer 3 cm breed en 3-4 cm lang en zit voor en achter aan de tibia vast. De ligamentaire aanhechting van de laterale meniscus is minder ontwikkeld, waardoor deze meer bewegingsvrijheid heeft dan de mediale meniscus.

Meniscusletsels worden meestal veroorzaakt door rotatie van een gebogen knie in extensie(Bansal et al. 2002).
Alle bewegingen die tot bandletsels in de knie kunnen leiden, kunnen ook meniscusletsels veroorzaken(Solomon et al. 2002). Daarom worden meniscusscheuren vaak samen met voorste kruisbandscheuren gezien. Bij acute letsels is de laterale meniscus vaker gescheurd dan zijn mediale tegenhanger(Smith et al. 2001). Anderzijds scheurt de mediale meniscus vaker bij patiënten met chronische ACL-insufficiënte knieën die een nieuw trauma oplopen(Murrel et al. 2001, Keene et al. 1993, Irvine et al. 1992).
Deze verschillende scenario's leiden ook tot een verschillende lokalisatie en type breuk: Bij een mediale meniscusscheur (bij een chronische ACL-scheur) worden vaker perifere scheuren in de dorsale hoorn gezien en bij een laterale meniscusscheur (bij een acute ACL-scheur) meer scheuren in de dorsale hoorn of het mid-laterale derde. (Shelbourne et al. 1991, Thompson et al. 1993, Smith et al. 2001).
De menisci kunnen beschadigd raken door acuut trauma of langdurige overbelasting. Gedeeltelijke of volledige scheuren in de mediale of laterale meniscus worden verder gecategoriseerd in:

- Verticale/longitudinale scheuren kunnen overgaan in Bucket Handle Tears
- Radiale/Transversale scheuren kunnen evolueren naar Parrot Beak Tears
- Horizontale scheuren kunnen overgaan in Flap scheuren

 

Epidemiologie

De incidentie van een meniscusletsel bij de huisarts wordt geschat op 2 op 1.000 patiënten per jaar met een man/vrouw-verhouding van 2,5:1 (Belo et al. 2010). In een prospectief cohortonderzoek in de eerstelijnszorg in Nederland werd bij 35% van de patiënten tussen 18 en 65 jaar met een acuut knieletsel een meniscusscheur vastgesteld. In dezelfde studie had 11% een gecombineerde ACL- en meniscusscheur, terwijl 9% een gecombineerde mediale collaterale ligamentscheur en meniscusscheur had (Kastelein et al. 2008).
Terwijl traumatische scheuren vaak voorkomen in de periferie van de menisci en worden gezien bij patiënten jonger dan 30 jaar, komen meer complexe en degeneratieve patronen meestal voor bij oudere volwassenen. (Poehling et al. 1990).

Er zij op gewezen dat meniscusafwijkingen die op MRI worden gezien, ook in de asymptomatische populatie zeer vaak voorkomen.
In een studie van Beattie et al. (2005) 43 van de 44 asymptomatische personen met een gemiddelde leeftijd van 41,1 jaar (leeftijdsbereik 20-68 jaar) vertoonden ten minste één meniscusafwijking.
27 personen (61,4%) hadden afwijkingen in ten minste drie van de vier regio's van de knie.

Het is belangrijk hieraan toe te voegen dat meniscusscheuren kunnen leiden tot knie-artrose (OA), maar knie-OA kan ook leiden tot een spontane meniscusscheur door afbraak en verzwakking van de meniscusstructuur(Englund et al. 2009). Hoewel de prevalentie van meniscusscheuren zeer hoog is bij asymptomatische personen, hebben Bhattacharyya et al. (2003) vonden een significant hogere frequentie van meniscusscheuren bij personen met symptomatische OA. Bovendien blijkt uit een studie van Hunter et al. (2006) vond een sterke vereniging tussen meniscus schade en kraakbeen verlies.

Vind je het leuk wat je leert?

Een cursus volgen

  • Volg jouw cursus fysiotherapie van waar dan ook, wanneer dan ook en in je eigen tempo
  • Boek een interactieve online cursus fysiotherapie van een internationale expert
  • Accreditatiepunten in Nederland, België, VS & UK

Klinisch beeld en onderzoek

Een meniscusletsel kan pijn en oedeem veroorzaken en een blokkerende knie bij buigen en strekken.
De kans op een meniscusletsel is groter als de patiënt ouder is dan 40 jaar en een rotatietrauma heeft opgelopen tijdens het dragen van gewicht in de knie, waardoor verdere activiteit onmogelijk is. Bovendien maakt een knallend gevoel tijdens een trauma een meniscusscheur waarschijnlijker(Wagemakers et al. 2008).

Verdere klinische tekenen en symptomen zijn(Décary et al. 2018, Wagemakers et al. 2008), :

- Geïsoleerde mediale of diffuse locatie van kniepijn
- Knieklacht met progressief begin bij degeneratieve meniscusscheuren
- Milde tot ernstige pijn bij het draaien op de knie tijdens activiteiten van het dagelijks leven of sporten
- Gewrichtszwelling 12-24 uur na trauma
- Tederheid van de gewrichtslijn
- Verminderde AROM
- Pijn in het eindbereik van de beweging

 

Lichamelijk onderzoek

Shrier et al. (2010) betogen dat het lichamelijk onderzoek voor meniscusscheuren anders is dan diagnostische tests, omdat meniscusscheuren heterogeen van aard zijn, bijvoorbeeld scheuren van posterior versus anterior. Daarom redeneren de auteurs dat men zich voor meniscusletsels niet moet baseren op gevoeligheids- en specificiteitswaarden, maar dat de keuze van fysieke tests veeleer gebaseerd moet zijn op de logica die ten grondslag ligt aan de manier waarop verschillende tests verschillende delen van de meniscus belasten.

Een andere veel voorkomende test om meniscusscheuren vast te stellen is de Appley Test:

Andere orthopedische tests om patellofemorale pijn te beoordelen zijn:

DE ROL VAN DE VMO & QUADS IN PFP

Gratis videocollege over patellofemorale pijn
Vind je het leuk wat je leert?

Een cursus volgen

  • Volg jouw cursus fysiotherapie van waar dan ook, wanneer dan ook en in je eigen tempo
  • Boek een interactieve online cursus fysiotherapie van een internationale expert
  • Accreditatiepunten in Nederland, België, VS & UK

Behandeling

Meniscectomie of gedeeltelijk chirurgisch herstel van de meniscus is een van de meest voorkomende orthopedische operaties wereldwijd. In de afgelopen decennia is deze procedure echter onder vuur komen te liggen omdat verschillende gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken even bevredigende resultaten hebben laten zien met conservatieve behandeling. Bovendien hebben Sihvonen et al. een gerandomiseerde studie uitgevoerd waarin arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie werd vergeleken met schijnoperatie, die geen verschil liet zien en zelfs een iets hoger risico op het ontwikkelen van knie-OA 5 jaar na de operatie. Laat dat even bezinken.

De in de literatuur beschreven conservatieve behandeling van meniscusscheuren bestond dus meestal uit een combinatie van een warming-up, range of motion, kracht en gewrichtscontrole/proprioceptieve oefeningen gedurende 2-3 sessies per week gedurende 12 weken. Deze sessies werden begeleid of zelfstandig door de patiënt uitgevoerd. De patiënten werden beoordeeld met gevalideerde uitkomstmaten zoals de KOOS, Lysholm kniescore, Tegner activiteitenschaal en isokinetische krachtmetingen.

Wij zullen voor elk domein een aantal oefeningen voorstellen:

Zorg ervoor dat u de specifieke behoeften van uw patiënt in kaart brengt. Bijvoorbeeld, voor sommige mensen kan een longe noodzakelijk zijn voor hun ADL of werk, zodat u die ook in uw training opneemt. Dit is ook een lange lijst van oefeningen en we moeten onze patiënten niet overstelpen met een heleboel oefeningen. Houd het bij minimaal 3-5 oefeningen.

Hoe zit het met patiënten met mechanische symptomen zoals het blokkeren of vastgrijpen van de knie?
Sihvonen et al. (2016) vergeleken de uitkomsten van 900 opeenvolgende patiënten met symptomatische degeneratieve knieziekte en meniscusscheur die arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie ondergingen. Vervolgens vergeleken zij de uitkomsten van patiënten met mechanische knieklachten en patiënten zonder mechanische klachten. Verrassend genoeg en in duidelijke tegenstelling tot de heersende consensus en de meeste aanbevelingen voor richtlijnen, geeft de studie aan dat een preoperatieve zelfrapportage van mechanische symptomen in feite geassocieerd wordt met een minder gunstig resultaat van de operatie dan de afwezigheid van deze symptomen. Van alle patiënten met mechanische symptomen werd het blokkeren of vastgrijpen slechts bij 53% verlicht. Tegelijkertijd kreeg 11% van de patiënten zonder eerdere mechanische symptomen na de operatie last van blokkering of vastgrijpen.
Een van de belangrijkste bevindingen van de studie was dat mechanische symptomen meer voorkwamen bij patiënten met OA in de knie. Deze gegevens suggereren dat de mechanische symptomen eigenlijk toe te schrijven zijn aan algemene degeneratie van de knie, eerder dan aan een afzonderlijke laesie zoals een degeneratieve meniscusscheur.

In een recente verklaring in het British Journal of Sports Medicine van Thorlund et al. (2018) hebben de auteurs het huidige bewijsmateriaal samengevat en stellen dat oefeninterventies vergelijkbare effecten hadden op de vermindering van pijn en verbetering van functie in vergelijking met chirurgie bij degeneratieve scheuren. Hoogwaardig bewijs toonde geen klinisch relevant effect van chirurgie, naast lichaamsbeweging, op pijn en functie in de groep met degeneratieve scheuren. Daarom moet oefentherapie de voorkeursbehandeling zijn voor patiënten van middelbare leeftijd en ouder met degeneratieve meniscusletsels.
Progressieve oefentherapie bestaande uit neuromusculaire en krachtoefeningen voor de onderste ledematen, voornamelijk de quadriceps, en 2-3 keer per week gedurende 12 weken uitgevoerd, is effectief gebleken bij patiënten van middelbare leeftijd met degeneratieve meniscusscheuren(Kise et al. 2016). Hoewel de doeltreffendheid van een oefenprogramma voor jongere patiënten onder de 40 met traumatische meniscus scheuren nog moet blijken, is de algemene focus van oefening niet anders dan bij degeneratieve scheuren.

 

Referenties

Bansal, P., Deehan, D. J., & Gregory, R. J. H. (2002). Diagnose van de acuut geblokkeerde knie. Letsel, 33(6), 495-498.

Beattie, K. A., Boulos, P., Pui, M., O'Neill, J., Inglis, D., Webber, C. E., & Adachi, J. D. (2005). Afwijkingen vastgesteld in de knieën van asymptomatische vrijwilligers met behulp van perifere magnetische resonantie beeldvorming. Artrose en kraakbeen, 13(3), 181-186.

Belo, J. N., Berg, H. F., Ikkink, A. K., & Wildervanck-Dekker, C. M. J. (2010). NHG-standaard traumatische knieproblemen. Huisarts Wet, 54(3), 147-158.

Bhattacharyya, T., Gale, D., Dewire, P., Totterman, S., Gale, M. E., Mclaughlin, S., ... & Felson, D. T. (2003). Het klinisch belang van meniscusscheuren aangetoond door magnetische resonantiebeeldvorming bij artrose van de knie☆. JBJS, 85(1), 4-9.

Décary S, Fallaha M, Frémont P, Martel-Pelletier J, Pelletier JP, Feldman DE, Sylvestre MP, Vendittoli PA, Desmeules F. Diagnostic validity of combining history elements and physical examination tests for traumatic and degenerative symptomatic meniscal tears. PM&R. 2018 mei 1;10(5):472-82.

Englund, M., Guermazi, A., & Lohmander, S. L. (2009). De rol van de meniscus bij knieartrose: oorzaak of gevolg? Radiologic Clinics, 47(4), 703-712.

Hegedus EJ, Cook C, Hasselblad V, Goode A, Mccrory DC. Fysieke onderzoekstests voor het beoordelen van een gescheurde meniscus in de knie: een systematische review met meta-analyse. journal of orthopaedic & sports physical therapy. 2007 Sep;37(9):541-50.

Hunter, D. J., Zhang, Y. Q., Niu, J. B., Tu, X., Amin, S., Clancy, M., ... & Felson, D. T. (2006). De associatie van meniscale pathologische veranderingen met kraakbeenverlies in symptomatische knieartrose. Arthritis & Rheumatism, 54(3), 795-801.

Irvine, G. B., & Glasgow, M. M. (1992). De natuurlijke geschiedenis van de meniscus bij voorste kruisbandinsufficiëntie. Arthroscopische analyse. Bone & Joint Journal, 74(3), 403-405.

Kastelein M, Wagemakers H, Luijsterburg P, Berger M, Koes B, Bierma-Zeinstra S. De waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van traumatisch knieletsel. Huisarts en wetenschap. 2008 Nov 1;51(11):528-35.

Kise, N. J., Risberg, M. A., Stensrud, S., Ranstam, J., Engebretsen, L., & Roos, E. M. (2016). Oefentherapie versus arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie voor degeneratieve meniscusscheuren bij patiënten van middelbare leeftijd: gerandomiseerde gecontroleerde trial met twee jaar follow-up. bmj, 354, i3740.

Keene, G. C., Bickerstaff, D., Rae, P. J., & Paterson, R. S. (1993). De natuurlijke historie van meniscusscheuren bij voorste kruisbandinsufficiëntie. The American journal of sports medicine, 21(5), 672-679.

Lowery DJ, Farley TD, Wing DW, Sterett WI, Steadman JR. Een klinische samengestelde score detecteert nauwkeurig meniscale pathologie. Arthroscopie: Het Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2006 Nov 1;22(11):1174-9.

Mine, T., Kimura, M., Sakka, A., & Kawai, S. (2000). Innervatie van nociceptoren in de menisci van het kniegewricht: een immunohistochemische studie. Archives of orthopaedic and trauma surgery, 120(3-4), 201-204.

Murrell, G. A., Maddali, S., Horovitz, L., Oakley, S. P., & Warren, R. F. (2001). De effecten van het tijdsverloop na voorste kruisbandletsel in correlatie met meniscus- en kraakbeenverlies. The American Journal of Sports Medicine, 29(1), 9-14.

Poehling GG, Ruch DS, Chabon SJ. Het landschap van meniscusletsels. Klinieken in sportgeneeskunde. 1990 Jul;9(3):539-49.

Raj MA, Bubnis MA. Knie Meniscus Scheuren in: StatPearls Treasure Island (FL): StatPearls Publishing LLC; 2018 .

Rongen, J. J., et al. "Verhoogd risico voor knievervangende chirurgie na artroscopische chirurgie voor degeneratieve meniscale scheuren: een multi-center longitudinale observationele studie met behulp van gegevens van het osteoarthritis initiatief." Artrose en kraakbeen25.1 (2017): 23-29.

Shelbourne, K. D., & Nitz, P. A. (1991). De O'Donoghue trias revisited: gecombineerde knieletsels met voorste kruisband- en mediale collaterale bandscheuren. The American journal of sports medicine, 19(5), 474-477.

Shrier I, Boudier-Revéret M, Fahmy K. Understanding the different physical examination tests for suspected meniscal tears. Actuele sportgeneeskundige rapporten. 2010 Sep 1;9(5):284-9.

Sihvonen, Raine, et al. "Arthroscopische gedeeltelijke meniscectomie versus schijnoperatie voor een degeneratieve meniscusscheur." New England Journal of Medicine 369.26 (2013): 2515-2524.

Sihvonen R, Englund M, Turkiewicz A, Järvinen TL. Mechanische symptomen als indicatie voor knieartroscopie bij patiënten met een degeneratieve meniscusscheur: een prospectieve cohortstudie. Artrose en kraakbeen. 2016 Aug 1;24(8):1367-75.

Smith, J. P., & Barrett, G. R. (2001). Mediale en laterale meniscale scheurpatronen in voorste kruisband-deficiënte knieën. The American journal of sports medicine, 29(4), 415-419.

Smith BE, Thacker D, Crewesmith A, Hall M. Special tests for assessing meniscal tears within the knee: a systematic review and meta-analysis. BMJ Evidence-Based Medicine. 2015 Jun 1;20(3):88-97.

Solomon, D. H., Simel, D. L., Bates, D. W., Katz, J. N., & Schaffer, J. L. (2001). Heeft deze patiënt een gescheurde meniscus of knieband?: waarde van het lichamelijk onderzoek. Jama, 286(13), 1610-1620.

Skou, S. T., & Thorlund, J. B. (2018). Een 12 weken durend gesuperviseerd oefentherapieprogramma voor jongvolwassenen met een meniscusscheur: Programma-ontwikkeling en haalbaarheidsstudie. Tijdschrift voor lichaamswerk en bewegingstherapieën, 22(3), 786-791.

Thompson, W. O., & Fu, F. H. (1993). De meniscus in de kruisband-deficiënte knie. Clinics in sports medicine, 12(4), 771-796.

Thorlund JB, Juhl CB, Ingelsrud LH, Skou ST. Risicofactoren, diagnose en niet-chirurgische behandeling van meniscusscheuren: bewijsmateriaal en aanbevelingen: een statement paper in opdracht van de Deense vereniging voor sportfysiotherapie (DSSF). Br J Sports Med. 2018 mei 1;52(9):557-65.

Wagemakers HP, Heintjes EM, Boks SS, Berger MY, Verhaar JA, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM. Diagnostische waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek voor de beoordeling van meniscusscheuren van de knie in de huisartsenpraktijk. Clinical Journal of Sport Medicine. 2008 Jan 1;18(1):24-30.

Vind je het leuk wat je leert?

Een cursus volgen

  • Volg jouw cursus fysiotherapie van waar dan ook, wanneer dan ook en in je eigen tempo
  • Boek een interactieve online cursus fysiotherapie van een internationale expert
  • Accreditatiepunten in Nederland, België, VS & UK
Online cursus

Vergroot uw behandelsucces bij patiënten met kniepijn

SCHRIJF JE IN VOOR DEZE CURSUS
Online cursus banner achtergrond (1)
Patellofemorale online cursus
Beoordelingen

Wat klanten te zeggen hebben over deze online cursus

Download onze GRATIS app