Lage rugpijn

STarT Back Screening Tool

Internationaal Kniedocumentatiecomité (IKDC)

STarT Back Screening Tool

De STarT Back Screening Tool is een screeningsinstrument voor gebruik bij patiënten met aspecifieke lage rugpijn in de eerstelijnszorg. Aan de hand van 9 vragen wordt een beoordeling gemaakt van het psychosociale aspect van de rugpijn en wordt een indruk verkregen van het risico op het ontwikkelen van persisterende invaliderende lage rugpijn. Ten slotte vormen de resultaten een leidraad voor de te volgen behandelingsstrategie door de patiënten in subgroepen te verdelen.

 

Validiteit en betrouwbaarheid

De prognostische subgroepen en de algemene instrumentscores hadden kappa coëfficiënten van respectievelijk 0,71 en 0,65 voor de test-hertest betrouwbaarheid. De relatieve risicoratio's voor aanhoudende invaliditeit waren 2,19 (95% CI: 1,10-4,38) voor de groep met een gemiddeld risico en 7,30 (95% CI: 4,11-12,98) voor de hoogrisicogroep, respectievelijk, wat duidt op voorspellende waarde(van den Broek et al. 2021)

 

Scoring en interpretatie

De STarT Back Screening Tool bevat vijf vragen: 1. angst, 2. bezorgdheid, 3. catastroferen, 4. gevoelens van depressie, en 5. hinderlijkheid. Het bevat ook vier vragen over fysieke risicofactoren voor een slechtere prognose: 1. referred leg pain, 2. neck/shoulder pain, 3. disability in walking, en 4. difficulties getting dressed. De totaalscore is 0-9 (van best naar slechtst), en verdeelt de populatie in groepen met een laag, gemiddeld en hoog risico op een slechtere prognose.

Als de totale toolscore ≤3 is, wordt het prognoserisico als laag beschouwd. Personen met een gecombineerde totaalscore van ≥4 en een psychosociale subschaalscore van ≤3 werden opgenomen in de groep met een gemiddeld risico. Degenen met een psychosociale subscale score van meer dan ≥4 worden beschouwd als in de hoge risicocategorie.

STarT Back Screening Tool PDF Download

DOWNLOAD

STarT Back Screening Tool Online Calculator


 

 

 

Bronnen

Hill JC, Dunn KM, Lewis M, et al. Een screeningsinstrument voor rugpijn in de eerstelijnszorg: identificatie van subgroepen patiënten voor initiële behandeling. Arthritis Rheum. 2008;59(5):632-641. 

van den Broek AG, Kloek CJJ, Pisters MF, Veenhof C. Validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse STarT MSK tool bij patiënten met musculoskeletale pijn in de eerstelijns fysiotherapie [published correction appears in PLoS One. 2021 Jun 3;16(6):e0252912]. PLoS One. 2021;16(3):e0248616. Gepubliceerd 2021 Mar 


Copyright

Indien beschikbaar worden de bronnen geciteerd, en de ontwikkelaar van de tool behoudt het eigendom van de intellectuele eigendom. Wij zijn van mening dat het wijzigen en creëren van deze hulpmiddelen in dynamische, interactieve, online scoreberekenaars eerlijk gebruik is. Gelieve e-mail ons als u denkt dat we uw auteursrecht hebben geschonden, zodat we het beledigende materiaal kunnen verwijderen.

Download onze GRATIS app