Schouderpijn en arbeidsongeschiktheidsindex

SPADI

Internationaal Kniedocumentatiecomité (IKDC)

SPADI | Shoulder Pain and Disability Index

De Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) is een vragenlijst van 13 items, verdeeld in categorieën van pijn en activiteitsbeperking. Het richt zich op de mate van pijn of invaliditeit veroorzaakt door schouderproblemen gedurende de laatste week. De patiënt beantwoordt zelf de vragen met behulp van een VAS- of NRS-schaal. Hoe hoger een patiënt scoort op de SPADI, hoe groter de pijn/beperking bij activiteiten.

 

Validiteit en betrouwbaarheid

Met een intraclass correlatiewaarde (ICC) van 0,66 was de oorspronkelijke beschrijving van de SPADI slecht reproduceerbaar. In verschillende patiëntenpopulaties werden in een recenter systematisch onderzoek betrouwbaarheidscoëfficiënten van ICC 0,89 ontdekt(Roy et al. 2009). Cronbachs alfa is vaak hoger dan 0,90, wat wijst op een hoog niveau van interne consistentie(Roy et al. 2009, Hill et al. 2011). De SPADI vertoont een sterke constructvaliditeit en een goede overeenkomst met andere schouder-specifieke vragen(Paul et al. 2004, Bot et al. 2004, Roy et al. 2009). Aangetoond is dat het zich kan aanpassen aan veranderingen in de tijd bij een reeks patiëntengroepen en dat het voldoende nauwkeurig onderscheid kan maken tussen patiënten met betere en verslechterende ziekten(Beaton et al. 1996, Williams et al. 1995, Roy et al. 2009).

Voor de SPADI zijn geen significante effecten op de vloer of het plafond waargenomen(Bot et al. 2004, Roy et al. 2009). De kleinste waarneembare verandering die significant is voor de patiënt is 8 punten, hetgeen wordt beschouwd als het minimaal klinisch zinvol verschil(Paul et al. 2004).

De minimaal detecteerbare verandering (MDC 95%) bedraagt 18 punten wanneer de SPADI meer dan eens wordt gebruikt bij dezelfde proefpersoon, zoals bij het eerste consult en vervolgens bij het ontslag (Angst et al. 2007, Schmitt et al. 2004). Daarom wordt afgeraden het instrument meer dan eens op dezelfde patiënt te gebruiken. Een wijzigingsscore daaronder kan het gevolg zijn van een meetfout.

 

Scoring en interpretatie

De score van elke subschaal wordt verkregen door alle individuele scores van de subschaal op te tellen en het resultaat te delen door de maximumscore van de subschaal. De genormaliseerde score wordt omgezet in een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 staat voor geen problemen en 0 voor ernstige problemen.

Het dichtstbijzijnde vakje wordt gekozen als een merk buiten een vakje valt. Indien twee vakjes zijn aangekruist, wordt het vakje met de ernstigste problemen gekozen. Ontbrekende gegevens worden als zodanig beschouwd; de gemiddelde waarde voor die subschaal wordt gebruikt ter vervanging van één of twee ontbrekende gegevens. Een antwoord wordt ongeldig geacht en er wordt geen subschaalscore gegenereerd als meer dan twee items zijn weggelaten.

SPADI PDF Download

DOWNLOAD

SPADI online rekenmachine


Bronnen

Breckenridge, J. D., & McAuley, J. H. (2011). Shoulder Pain and Disability Index (SPADI). Tijdschrift voor fysiotherapie, 57(3), 197.

Roy, J. S., MacDermid, J. C., & Woodhouse, L. J. (2009). Het meten van de schouderfunctie: een systematische review van vier vragenlijsten. Artritis en reuma, 61(5), 623-632. 

Hill, C.L., Lester, S., Taylor, A.W. et al. Factorstructuur en validiteit van de shoulder pain and disability index in een population-based studie van mensen met schouderklachten. BMC Musculoskelet Disord 12, 8 (2011).

Paul, A., Lewis, M., Shadforth, M. F., Croft, P. R., Van Der Windt, D. A., & Hay, E. M. (2004). Een vergelijking van vier schouder-specifieke vragenlijsten in de eerstelijnszorg. Annalen van de reumatische ziekten, 63(10), 1293-1299. 

Bot, S. D., Terwee, C. B., van der Windt, D. A., Bouter, L. M., Dekker, J., & de Vet, H. C. (2004). Klinische evaluatie van vragenlijsten voor schouderhandicaps: een systematisch overzicht van de literatuur. Annalen van de reumatische ziekten, 63(4), 335-341.

Beaton, D. E., & Richards, R. R. (1996). Het meten van de functie van de schouder. Een cross-sectionele vergelijking van vijf vragenlijsten. The Journal of bone and joint surgery. American Volume, 78(6), 882-890. 

Williams, J. W., Jr, Holleman, D. R., Jr, & Simel, D. L. (1995). Meten van schouderfunctie met de Shoulder Pain and Disability Index. Tijdschrift voor reumatologie, 22(4), 727-732.

Schmitt, J. S., & Di Fabio, R. P. (2004). Betrouwbare verhoudingen van verandering en minimaal belangrijk verschil (MID) vergemakkelijkten vergelijkingen van de groepsrespons met behulp van individuele drempelcriteria. Tijdschrift voor klinische epidemiologie, 57(10), 1008-1018.

Angst, F., Goldhahn, J., Pap, G., Mannion, A. F., Voorn, K. E., Siebertz, D., Drerup, S., Schwyzer, H. K., & Simmen, B. R. (2007). Cross-culturele aanpassing, betrouwbaarheid en validiteit van de Duitse Shoulder Pain and Disability Index (SPADI). Rheumatology (Oxford, Engeland), 46(1), 87-92. 

 


Copyright

Indien beschikbaar worden de bronnen geciteerd, en de ontwikkelaar van de tool behoudt het eigendom van de intellectuele eigendom. Wij zijn van mening dat het wijzigen en creëren van deze hulpmiddelen in dynamische, interactieve, online scoreberekenaars eerlijk gebruik is. Gelieve e-mail ons als u denkt dat we uw auteursrecht hebben geschonden, zodat we het beledigende materiaal kunnen verwijderen.

Download onze GRATIS app