Kwaliteit van leven

SF-36 / 36-item Short Form Health Survey / RAND-36 / MOS SF-36

 

 

Internationaal Kniedocumentatiecomité (IKDC)

SF-36 / 36-item Short Form Health Survey / RAND-36 / MOS SF-36

De SF-36/RAND-36 wordt veel gebruikt om de ervaren gezondheid of gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit te meten. Het instrument omvat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, geestelijke gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving. Een hoge score komt overeen met een betere gezondheidstoestand.

 

Validiteit en betrouwbaarheid

De SF-36 vragenlijst is gevalideerd bij patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat en wordt veel gebruikt voor het meten van gezondheidsuitkomsten(Wada et al. 2007). De SF-36 heeft het voordeel dat hij het beste evenwicht bereikt tussen lengte, betrouwbaarheid, validiteit, responsiviteit en ervaring, zelfs bij grote populaties patiënten die klagen over lage rugpijn(Farzanegan et al. 2011). De SF-36 vragenlijst is in verschillende studies gebruikt, en de validiteit en betrouwbaarheid ervan zijn bevestigd(Ahmadi et al. 2017).

Gebleken is dat de SF-36 vragenlijst geldig is en interne consistentie heeft bij toepassing op patiënten na spinale operaties(Grevitt et al. 1997). De SF-36 is echter een generieke vragenlijst en heeft als potentieel nadeel dat hij minder gevoelig is voor klinische veranderingen bij patiënten met klachten die specifiek zijn voor een anatomische regio of ziekteproces (Wada et al. 2007). De SF-36 vragenlijst is een geldig en betrouwbaar instrument voor het meten van gezondheidsuitkomsten bij patiënten met pijn aan het bewegingsapparaat, maar de gevoeligheid ervan voor klinische veranderingen bij patiënten met specifieke klachten kan beperkt zijn.

 

Scoring en interpretatie

De SF-36 wordt in twee stappen gescoord. Voorgecodeerde numerieke waarden worden eerst gehercodeerd volgens de puntentelling in tabel 1. Vergeet niet dat elk item een cijfer krijgt, en een hoger cijfer betekent dat de persoon in kwestie in een betere algemene gezondheid verkeert. Ook wordt elk item beoordeeld op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 en 100 de laagst en hoogst mogelijke scores zijn. De scores geven aan welk deel van de mogelijke score daadwerkelijk is behaald. De acht schaalscores worden in stap 2 verkregen door het gemiddelde te nemen van de items op dezelfde schaal. Tabel 2 geeft de componenten die werden gemiddeld om elke schaal te verkrijgen. De schaalscores zijn niet gebaseerd op items met ontbrekende gegevens (items die blanco zijn gelaten).

Schaalscores vertegenwoordigen dus het gemiddelde van alle items op de schaal die door de respondent werden beantwoord.

Voorbeeld: De schaal voor sociaal functioneren wordt gescoord aan de hand van de items 20 en 32. Er zijn 5 mogelijke antwoorden voor elk van de twee items. De aanwezigheid van beperkingen in het sociaal functioneren wordt aangegeven door een hoge score (antwoordkeuze 5) op item 20, terwijl de afwezigheid van beperkingen in het sociaal functioneren wordt aangegeven door een hoge score (antwoordkeuze 5) op item 32. Uit tabel 1 blijkt dat de antwoorden 1 tot en met 5 voor item 20 moeten worden gehercodeerd tot de waarden 100, 75, 50, 25 en 0 om beide items op dezelfde manier te scoren.

De antwoorden 1 tot en met 5 voor vraag 32 moeten worden gehercodeerd tot de overeenkomstige waarden 0, 25, 50, 75 en 100. Volgens tabel 2 moet de schaal voor sociaal functioneren worden gecreëerd door het gemiddelde van deze twee gehercodeerde items samen te nemen. De score van de respondent is gelijk aan het niet-ontbrekende item indien een van de twee items ontbreekt.

Scoren sf 36 Middelen sf 36

 

SF-36 PDF downloaden

DOWNLOAD

 

SF-36 online rekenmachine


 

 

 

 

Download onze GRATIS app