Knie-Self Efficacy Scale

K-SES vragenlijst

 

 

Internationaal Kniedocumentatiecomité (IKDC)

K-SES

De Knee-Self Efficacy Scale (K-SES) is een zelfrapportagevragenlijst die de waargenomen zelfeffectiviteit van de kniefunctie van patiënten na ACL-letsel meet (Thomée et al. 2006).

 

Validiteit en betrouwbaarheid

Het is gebleken dat de K-SES een goede betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit heeft tijdens de revalidatie voor de waargenomen zelfeffectiviteit van de kniefunctie van patiënten. De K-SES bleek een goede interne consistentie te hebben, met een Cronbachs alfa van 0,84. De K-SES is ook positief gecorreleerd met maten van optimisme en levenstevredenheid, wat wijst op een goede constructvaliditeit(Thomée et al. 2008).

Aangezien de vragenlijst in het Zweeds is opgesteld, zijn Engelse en Nederlandse vertalingen ervan geldig en betrouwbaar gebleken voor het bepalen van de kniezelfredzaamheid bij patiënten met sportgerelateerd knieletsel(Ezzat et al. 2021, van Lankveld et al. 2019).

Beischer et al. (2021) valideerden een 18-item versie van de K-SES op basis van feedback van patiënten die de oorspronkelijke 22-item versie invulden en vonden een aanvaardbare betrouwbaarheid en validiteit om de kniezelfredzaamheid te beoordelen bij patiënten tot 18 maanden na ACL letsel en reconstructie.

 

Scoring en interpretatie

De K-SES vragenlijst bestaat uit 22 items onderverdeeld in 4 categorieën: dagelijkse activiteiten (A), sport- en vrijetijdsactiviteiten (B), fysieke activiteiten (C), en toekomstige kniefunctie (D).  Elk item wordt beoordeeld op een 11-punts Likert-schaal, gaande van 0 (helemaal niet zeker) tot 10 (zeer zeker).  Om de K-SES vragenlijst te scoren worden de scores voor elk item opgeteld, waarbij hogere scores duiden op een hoger niveau van hoop. Voor gewonde patiënten die geen ACL-reconstructie hebben ondergaan, is item 22 uitgesloten.

De auteurs van de vragenlijst bevelen aan twee scores te berekenen en te interpreteren:

  • 1. K-SESheden om de huidige self-efficacy te evalueren (itemcategorieën A, B, C)
  • 2. K-SEStoekomst om de zelfredzaamheid in de toekomst te evalueren (itemcategorie D)

 

K-SES PDF Download

DOWNLOAD

 

K-SES online rekenmachine


 

 

 

 

Bronnen

Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. A new instrument for measuring self-efficacy in patients with an anterior cruciate ligament injury. Scand J Med Sci Sports. 2006;16(3):181-187. doi:10.1111/j.1600-0838.2005.00472.x

Thomeé P, Währborg P, Börjesson M, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Self-efficacy of knee function as a pre-operative predictor of outcome 1 year after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2008;16(2):118-127. doi:10.1007/s00167-007-0433-6

van Lankveld W, van Melick N, Habets B, Pronk Y, Staal JB, van Cingel R. Cross-culturele adaptatie en meeteigenschappen van de Nederlandse knee self efficacy scale (K-SES). BMC Sports Sci Med Rehabil. 2019;11:3. Gepubliceerd 2019 Mar 7. doi:10.1186/s13102-019-0115-y

Beischer S, Hamrin Senorski E, Thomeé P, Thomeé R. Validatie van een 18-item versie van de Zweedse Knee Self-Efficacy Scale voor patiënten na ACL-letsel en ACL-reconstructie. J Exp Orthop. 2021;8(1):96. Gepubliceerd 2021 okt 25. doi:10.1186/s40634-021-00414-2

Ezzat AM, Whittaker JL, Brussoni M, Mâsse LC, Emery CA. De English Knee Self-Efficacy Scale is een valide en betrouwbare maat voor kniespecifieke zelfredzaamheid bij personen met een sportgerelateerd knieletsel in de afgelopen 5 jaar. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2021;29(2):616-626. doi:10.1007/s00167-020-05974-x


Copyright

Indien beschikbaar worden de bronnen geciteerd, en de ontwikkelaar van de tool behoudt het eigendom van de intellectuele eigendom. Wij zijn van mening dat het wijzigen en creëren van deze hulpmiddelen in dynamische, interactieve, online scoreberekenaars eerlijk gebruik is. Gelieve e-mail ons als u denkt dat we uw auteursrecht hebben geschonden, zodat we het beledigende materiaal kunnen verwijderen.

 

Download onze GRATIS app