Subjectief evaluatieformulier voor de knie

International Knee Documentation Committee (IKDC)

Internationaal Kniedocumentatiecomité (IKDC)

International Knee Documentation Committee (IKDC) | Subjectief knie evaluatieformulier

Het IKDC is een zuiver subjectieve beoordeling die patiënten een functionele totaalbeoordeling geeft. De vragenlijst onderzoekt drie (3) categorieën: symptomen, sportactiviteit en kniefunctie. De subschaal voor symptomen helpt bij de evaluatie van zaken als pijn, stijfheid, oedeem en kniezwakte. De functies traplopen, opstaan uit een stoel, hurken en springen staan centraal in de subschaal sportactiviteit. De kniefunctie-subschaal stelt patiënten één (1) eenvoudige vraag: Hoe is hun knie nu vergeleken met hoe het was voor de blessure?

 

Validiteit en betrouwbaarheid

De ICC, die varieert van 0,87 tot 0,98, werd voldoende geacht (>0,70). In het algemeen werd ontdekt dat de IKDC-SKF een positieve test-hertestbetrouwbaarheid heeft(Grevnerts et al. 2015). Het IKDC subjectieve formulier scoorde acceptabel voor constructvaliditeit (84% bevestiging van de vooraf gestelde hypothesen) en responsiviteit (86% bevestiging van de vooraf gestelde hypothesen) (van Meer et al. 2015).

 

Scoring en interpretatie

Een ordinaal scoresysteem wordt gebruikt om een score van 0 toe te kennen aan antwoorden die het laagste niveau van functioneren of het hoogste niveau van symptomen voor elk item betekenen. Het antwoord "Niet in staat om een van de bovenstaande activiteiten uit te voeren vanwege kniepijn" krijgt een score van 0, terwijl het antwoord "Zeer inspannende activiteiten zoals springen of draaien zoals bij basketbal of voetbal" een score van 4 krijgt. Zo wordt item 1, dat betrekking heeft op het hoogste niveau van activiteit zonder noemenswaardige pijn, gescoord. Voor item 2, waarin wordt gevraagd naar de frequentie van de pijn in de afgelopen vier weken, krijgen de antwoorden "Constant" en "Nooit" respectievelijk een 0 en een 10.

Het IKDC Subjectief Knie-evaluatieformulier wordt beoordeeld door de resultaten van elk item op te tellen en het resultaat vervolgens om te zetten in een schaal van 0 tot 100. Let op: Het antwoord op item 10a, "Functie vóór knieblessure", wordt niet meegerekend in de eindscore.

IKDC Score Berekening: IKDC score berekening

Hogere scores wijzen op hogere niveaus van functioneren en lagere niveaus van symptomen, waarbij de getransformeerde score wordt beschouwd als een maatstaf voor functioneren. Een score van 100 betekent dat u geen beperkingen ondervindt bij uw dagelijkse activiteiten of sportieve inspanningen en geen symptomen ervaart.

Wanneer er antwoorden zijn op ten minste 90% van de items, kan de IKDC Subjectieve Kniefformulier score worden bepaald (d.w.z. wanneer voor ten minste 16 items antwoorden zijn gegeven).

IKDC PDF Download

DOWNLOAD

IKDC online rekenmachine


 

 

 

Download onze GRATIS app