Schouderassessment

Constant-Murley Schouder Score

Internationaal Kniedocumentatiecomité (IKDC)

Constant-Murley Schouder Score

De Constant-Murley Score is een gecombineerd scoresysteem voor de evaluatie van de functionele status van de schouder bij patiënten met schouderpijn. Het bestaat uit 2 delen: een vragenlijst ingevuld door de patiënt en een vragenlijst ingevuld door de onderzoeker op basis van fysieke tests. Een hoge score op de Constant Murley Score komt overeen met een goed functionerende schouder.

 

Validiteit en betrouwbaarheid

De Constant-Murley Score heeft ingang gevonden en wordt vaak gebruikt, hoewel hij nooit grondig is gevalideerd. Reactievermogen op verandering is het belangrijkste kenmerk bij diverse schouderpathologieën, maar frozen shoulder. Onder hen werd meer bewijs gevonden voor subacromiale pathologie. Cronbach-alfa's tot >0,60 werden verkregen via betrouwbaarheidstests. Voor diverse ziekten en gezonde patiënten is de validiteit aanvaardbaar(Vrotsu et al. 2018).

 

Scoring en interpretatie

Het puntensysteem omvat 35 punten voor de subjectieve meting en 65 punten voor de objectieve meting.

 

Subjectieve beoordeling

Pijn

Bij de berekening van de 15 punten voor pijn wordt rekening gehouden met de ernstigste pijn die de patiënt in de loop van een etmaal bij dagelijkse activiteiten ervaart. Er is een glijdend cursorsysteem voorgesteld met een ongestaffelde lijn en de woorden "geen pijn" en "ondraaglijke pijn" aan beide uiteinden. Op de achterkant van de weegschaal zie je de numerieke score. Het is van cruciaal belang te benadrukken dat een functionele beoordelingsscore geen verband houdt met episodische extreme pijn (zoals na een dislocatie).

 

Activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

Voor ADL zijn in totaal 20 punten te verdienen. Ononderbroken slaap krijgt 2 punten, onregelmatige onderbreking 1, en nachtelijke onderbreking 0. Werk en vrije tijd krijgen elk acht punten. In antwoord op de volgende vragen: "Hoeveel van uw typische werk laat uw schouder toe?" en "Hoeveel van uw normale recreatieve activiteiten laat uw schouder toe?" dit wordt beoordeeld op een fractieschaal van 1 tot 4. Een soortgelijke evaluatie zou hier plaatsvinden met behulp van een schuifcursor en een visuele analoge schaal. De termen "alle" en "geen" bepalen het bereik. Het functionele gebruik van de arm tijdens dagelijkse activiteiten wordt ook meegenomen, en dit aspect van het onderzoek krijgt 10 extra punten. De patiënten wordt gevraagd op welke hoogte zij hun hand comfortabel kunnen gebruiken, van onder het middel (0 punten) tot boven het hoofd (10 punten).

 

Objectieve beoordeling

Beweging

Voorwaartse elevatie, zijwaartse elevatie, functionele externe rotatie en functionele interne rotatie kunnen elk 10 punten krijgen van de 40 punten voor beweging. Elke beweging moet dynamisch en pijnloos zijn. Om kanteling van de wervelkolom te voorkomen, moet de patiënt zitten en met een goniometer de pijnvrije voorwaartse elevatie en zijwaartse elevatie van de patiënt meten. Voor abductie en voorwaartse flexie zijn de referentiepunten de as van de arm en de doornuitsteeksels van de borstwervelkolom. Deze bewegingen worden tegelijkertijd op beide armen vastgelegd. Zodra het onderwerp 31°, 61°, 91°, 121° en 151° bereikt, worden punten toegekend in oplopende hoeveelheden. Het is van cruciaal belang op te merken dat 150° gelijk is aan 8 punten, niet 10.

Ken 2 punten toe voor elk van de 5 verschillende actieve bewegingen die deel uitmaken van functionele externe rotatie. De volgende posities krijgen punten: hand naar het achterhoofd met de elleboog naar voren, 2 punten; hand naar het achterhoofd met de elleboog naar achteren, 2 punten; hand naar de bovenkant van het hoofd met de elleboog naar voren, 2 punten; en volledige verhoging, 2 punten. Deze moeten zonder hulp worden uitgevoerd. De hand moet achter en boven het hoofd worden geplaatst zonder het hoofd aan te raken.

Met de duim als aanwijzer tegen de anatomische markers achter de bilspier (2 punten), het SI-gewricht (4 punten), het niveau van de taille (6 punten), de twaalfde borstwervel (8 punten) en het interscapulaire niveau, wordt interne rotatie ook gekwantificeerd als een niet-ondersteunde beweging (10 punten). Patiënten die alleen de laterale dij kunnen bereiken, krijgen 0 punten.

 

Sterkte

Deze meting wordt gedaan in het scapulier vlak bij een abductie van 90°. De hand is naar beneden gericht omdat de pols in pronatie is. De patiënt voert drie maximale abducties uit tegen weerstand op een handdynamometer, waarbij de hoogste score wordt genoteerd. De scores variëren van 0 tot 25, waarbij elk punt staat voor 1 pond kracht. Patiënten die hun schouders tijdens de test niet op 90° geabduceerd kunnen houden, moeten een krachtscore van 0 krijgen.

 

De formule voor de totale score is:

  • pijn (0-15) + ADL (4 x (0-5) = 0-20) + mobiliteit (4 x (0-10) = 0-40) + kracht (0-25)

 

De Constant-Murley score wordt als volgt geïnterpreteerd:

  • 0-55 punten = slecht
  • 56-70 punten = middelmatig
  • 71-85 punten = goed
  • 86-100 punten = uitstekend

Constant-Murley Schouder Score PDF Download

DOWNLOAD

Constant-Murley Schouder Score Online Rekenmachine


Bronnen

Constant, Christopher R., et al. "Een herziening van de Constant score: wijzigingen en richtlijnen voor het gebruik ervan." Journal of Shoulder and Elbow Surgery 17.2 (2008): 355-361.

Vrotsou, K., Ávila, M., Machón, M., Mateo-Abad, M., Pardo, Y., Garin, O., Zaror, C., González, N., Escobar, A., & Cuéllar, R. (2018). Constant-Murley Score: systematisch overzicht en gestandaardiseerde evaluatie bij verschillende schouderpathologieën. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation, 27(9), 2217-2226.

 


Copyright

Indien beschikbaar worden de bronnen geciteerd, en de ontwikkelaar van de tool behoudt het eigendom van de intellectuele eigendom. Wij zijn van mening dat het wijzigen en creëren van deze hulpmiddelen in dynamische, interactieve, online scoreberekenaars eerlijk gebruik is. Gelieve e-mail ons als u denkt dat we uw auteursrecht hebben geschonden, zodat we het beledigende materiaal kunnen verwijderen.

Download onze GRATIS app