Podcast6 januari 2024

PDDM-model (Pain and Disability Drivers Management)

Pddm ehader

Luister

Inhoud

00:00 Intro
00:40 Wat is de PDDM?
03:19 De 5 oorzaken van pijn en invaliditeit
07:56 De worsteling met interdisciplinaire zorg
11:15 Leefstijl binnen PDDM
13:28 Waarom is PDDM meer dan een classificatiesysteem?
17:23 Geschiedenis van de patiënt in het PDDM
30:57 Waarom zoveel PROMs?
32:45 NSLBP - is het een nuttige diagnose?
39:37 Kunnen fysiotherapeuten alle 5 domeinen bestrijken?
43:18 Is het allemaal praten?
45:42 Wat is er veranderd sinds 2017?
49:28 Hoe kunnen we het PDDM toepassen? 3 Tips
51:26 Yannicks afsluitende gedachten
53:15 Outro

Gast

Yannick tlf

Yannick Tousignant-Laflamme

De Canadese onderzoeker Yannick Tousignant-Laflamme is professor aan de School of Rehabilitation van de Universiteit van Sherbrooke. Zijn onderzoeksactiviteiten zijn gericht op de behandeling van chronische pijn geassocieerd met aandoeningen van het bewegingsapparaat, met name lage rugpijn.

Beschrijving

In deze podcastaflevering van Physiotutors introduceert de Canadese onderzoeker Yannick Tousignant-Laflamme het Pain and Disability Drivers Management Model, een baanbrekende benadering voor het begrijpen en behandelen van chronische pijn aan het bewegingsapparaat, met name lage rugpijn. Dit model identificeert vijf sleuteldomeinen in drie dimensies, die verder gaan dan biomechanica om de hoofdoorzaken van pijn en invaliditeit bloot te leggen. Het onderstreept het belang van interdisciplinaire samenwerking en effectieve communicatie tussen professionals in de gezondheidszorg.

Door classificatiesystemen en prognostische hulpmiddelen te integreren, optimaliseert dit model zijn effectiviteit. Classificatiesystemen lokaliseren subgroepen van patiënten, terwijl prognostische hulpmiddelen screenen op psychologische factoren die de pijnuitkomsten beïnvloeden. Artsen worden aangemoedigd om deze instrumenten te gebruiken voor screening en om dieper in te gaan op patiënten met een gemiddeld of hoog risico. De integratie van vragenlijsten en patiëntgerapporteerde uitkomstmaten informeert op bewijs gebaseerde besluitvorming. Het uiteindelijke doel? Persoonlijke, evidence-based zorg voor aandoeningen van het bewegingsapparaat, waarbij zowel fysieke als psychosociale factoren aan bod komen.

Benieuwd naar deze innovatieve aanpak? Kijk naar de volledige aflevering voor een uitgebreide verkenning.

Downloads

Deze inhoud is voor leden

Word lid om de podcast transcripties te ontgrendelen

Lid worden
Download onze GRATIS app