Schouder

Glenohumerale artrose | Diagnose & Behandeling

Bekijk onze winkel

Glenohumerale artrose | Diagnose & Behandeling

Articulair kraakbeen, subchondraal en periarticulair bot, alsook periarticulaire zachte weefsels zoals ligamenten, spieren en synovium, worden allemaal aangetast door de degeneratieve gewrichtsziekte osteoartritis (OA). Naast gewrichtsklachten, stijfheid en bewegingsbeperkingen veroorzaakt OA ook radiologische afwijkingen zoals osteofytvorming, periarticulaire cysten en subchondrale sclerose. Deze kenmerken van glenohumeraal gewrichtsletsel dienen als definitie van GHOA (Ibounig et al., 2021).

Tot 17% van de personen met schouderpijn, een patiëntenpopulatie die de afgelopen 40 jaar in omvang is verdrievoudigd, heeft degeneratieve afwijkingen van het glenohumerale (GH) gewricht (Harkness et al., 2005).

Het is belangrijk op te merken dat de klinische en radiologische definities van OA verschillen. Radiologische OA houdt niet per se symptomen in. Evenzo kan OA als klinische diagnose gepaard gaan met radiologische veranderingen die zowel licht als ernstig kunnen zijn (Dieppe en Lohmander 2005). Er bestaan vele classificaties in termen van radiologische glenohumerale artrose (GHOA), die buiten het bestek van deze post vallen.

Pathofysiologie

Figuur 1 ibounig et al 2021 glenohumeraal gewricht oa
Ibounig et al, 2021

Terwijl beide overvloedig aanwezig zijn in bot, ontbreken in kraakbeen zowel zenuwen als bloedvaten. Goed gewrichtskraakbeen vermindert de wrijving en verdeelt de statische en dynamische gewrichtsbelasting. Een collageen- en proteoglycaanrijke kraakbeenmatrix wordt in stand gehouden door schaars verspreide kraakbeencellen. Voor een goede werking van het kraakbeen is de kwaliteit van deze matrix essentieel. Osteoartritis veroorzaakt veranderingen in het gewrichtskraakbeen, waaronder progressieve proteolytische afbraak van de matrix en verhoogde chondrocytenproductie van dezelfde, of iets andere, matrixcomponenten (Heinegård et al, 2004).

De meest voorkomende benige verandering bij GHOA is de vorming van osteofyten, als gevolg van chondrocytenstimulatie en enchondrale ossificatie in het overgangsgebied van het hyaliene kraakbeen en het synoviaal membraan (Kerr et al., 1995).

De periarticulaire weefsels zoals synovium en subchondraal bot zijn dicht geïnnerveerd en zijn de meest waarschijnlijke bronnen van nociceptieve prikkels, terwijl gewrichtskraakbeen over het algemeen ongevoelig is (Kidd et al., 2004).

Symptomen als nacht- en rustpijn kunnen mogelijk worden veroorzaakt door een veranderde biomechanica of beschadigd kraakbeen, waardoor de intra-osseuze druk in het subchondrale bot zou toenemen, maar er is geen sluitende theorie. De pijnperceptie van een persoon wordt beïnvloed door lokale en centrale pijnbanen, alsmede contextuele psychosociale en sociaal-economische factoren, naast lokale anatomische elementen in en rond het gewricht. Zoals soms wordt waargenomen bij gevallen van werknemerscompensatie, waarbij compensatieclaims vaak gepaard gaan met slechtere resultaten, kunnen contextuele factoren zoals depressie, angst, copingmechanismen en het opleidingsniveau van de patiënt een verklaring bieden voor sommige van de vaak waargenomen discrepanties tussen subjectieve symptomen en objectieve radiologische bevindingen van gewrichtsschade (Summers e.a., 1988, Creamer e.a., 1998, Koljonen e.a., 2009).

Vind je het leuk wat je leert?

Een cursus volgen

 • Volg jouw cursus fysiotherapie van waar dan ook, wanneer dan ook en in je eigen tempo
 • Boek een interactieve online cursus fysiotherapie van een internationale expert
 • Accreditatiepunten in Nederland, België, VS & UK

Klinische presentatie en onderzoek

Bekende risicofactoren

Volgens Ibounig et al. (2021) en Michener et al. (2023):

 • Leeftijd
 • Genetica
 • Glenoid dysplasie
 • Obesitas (onduidelijk)
 • Overmatige lichaamsbeweging
 • Gewrichtsluxatie
 • Gewrichtstrauma: ontwrichting, breuken
 • Rotator cuff artropathie
 • Bovengrondse bouwwerkzaamheden
 • Voormalige gewichtheffers en werpsters
 • Inflammatoire artritis
 • Avasculaire necrose
Klinisch beeld

Een diepe pijnlijke en activiteitsgerelateerde gewrichtspijn, meestal posterior, bij een oudere patiënt; meestal ouder dan 60, hoewel het ook eerder kan voorkomen. Een passieve ROM-beperking is een belangrijke indicator van GHOA. Ook kan er sprake zijn van nacht- en rustpijn. Mechanische symptomen kunnen optreden na de progressie van de ziekte, zoals haken en vastzetten.

De resultaten van klinisch onderzoek van GHOA in een vroeg stadium kunnen subtiel zijn, maar naarmate de ziekte voortschrijdt, worden ze duidelijker. Klinische verschijnselen zijn een beperkt passief bewegingsbereik, met name externe rotatie, alsmede pijn in de gewrichtslijn bij palpatie, crepitus en pijn bij gewrichtsbeweging. Een rotator cuff artropathie kan worden gediagnosticeerd als een onderzoek spieratrofie of vochtophoping aantoont (ook bekend als het "fluid sign" of "geyser sign", dat optreedt wanneer synoviaal vocht uit het glenohumerale gewricht lekt in de subacromiale-subdeltoïde bursa)(Ibounig et al., 2021).

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het klinische beeld te combineren met een grondige anamnese van de patiënt, samen met een lichamelijk onderzoek en beeldvormend onderzoek(Michener et al., 2023).

De British Elbow and Shoulder Society (BESS) stelde de volgende criteria voor: pijn gedurende meer dan 3 maanden, geen instabiliteit, geen gelokaliseerde pijn in het AC-gewricht bij manueel onderzoek, een globale vermindering van de ROM, in het bijzonder in passieve externe rotatie met de arm aan de zijkant, en röntgenfoto's om de diagnose te bevestigen(Rees et al., 2021).

Beeldvorming

Een anteroposterior of axillaire RX is de meest gebruikelijke beeldvormingstechniek voor de diagnose van GHOA. MRI kan nuttig zijn om de onderstaande differentiële diagnoses uit te sluiten(Michener et al., 2023).

Differentiële diagnoses
Dit zijn veel voorkomende klachten om in gedachten te houden als differentieel:
 • Rotator cuff volledige dikte scheur
 • Rotator cuff gerelateerde schouderpijn
 • AC gewrichtspijn
 • Bevroren schouder
 • Schouderinstabiliteit
 • Parsonage Turner syndroom
 • Osteonecrose
 • RA
 • Septische artritis
 • Kristallen artropathieën
 • Acromioclaviculaire OA
 • Neoplasma
 • Plexitis brachialis

VERGROOT JE KENNIS OVER AANDOENINGEN AAN DE ROTATOR CUFF - GRATIS!

Gratis webinar over schouderpijn
Vind je het leuk wat je leert?

Een cursus volgen

 • Volg jouw cursus fysiotherapie van waar dan ook, wanneer dan ook en in je eigen tempo
 • Boek een interactieve online cursus fysiotherapie van een internationale expert
 • Accreditatiepunten in Nederland, België, VS & UK

Behandeling

Medicatie

Er zijn sterke aanwijzingen voor de frequente toediening van orale paracetamol ter vermindering van artrosegerelateerde pijn in het algemeen(Bijlsma et al., 2002). Het is risicoloos en heeft weinig bijwerkingen. Omdat zij de door ontsteking en synovitis veroorzaakte pijn verminderen, zijn niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen ook nuttig gebleken bij de behandeling van artrose in het algemeen. Vanwege hun grote bijwerkingenprofiel worden zij echter niet aangeraden als eerstelijnsbehandeling(Seed et al., 2009). Evenzo wordt analgesie op basis van opiaten afgeraden voor langdurig gebruik vanwege het ongunstige effectprofiel en het risico van afhankelijkheid, ook al is aangetoond dat deze effectief zijn voor pijnbestrijding(Jawad et al., 2005).

Corticosteroïde injecties

Er is geen bewijs dat het routinematig gebruik van corticosteroïde injecties ondersteunt(Gross et al., 2013).

Suprascapulair zenuwblok

De afferente vezels van de suprascapulaire zenuw kunnen bekneld raken door beschadigd weefsel of overgevoelig worden als gevolg van aanhoudende, onopgeloste pijn bij patiënten met chronische schouderklachten. Verschillende clinici maken gebruik van suprascapulaire zenuwblokkade (SSNB) om zowel acute als aanhoudende schouderklachten te behandelen (Chang et al., 2016).

Chirurgie

Er bestaan verschillende chirurgische technieken om GHOA te behandelen. De meest voorkomende zijn hieronder opgesomd.

Arthroscopie

Het verwijderen van losse lichamen, osteofytenresectie, debridement van chondrale flappen of degeneratief weefsel, losmaken van het kapsel, biceps tenotomie of tenodese, subacromiale decompressie en gewrichtsspoeling behoren tot de procedures die hierbij betrokken kunnen zijn. Een of meer van deze technieken kunnen worden toegepast bij jongere patiënten voor wie een gewrichtsartroplastie niet geschikt is.

Doordat er verschillende technieken worden gebruikt, is het moeilijk conclusies te trekken over de doeltreffendheid van de procedures.

Hemi-arthroplastiek

Hemiarthroplastiek is een chirurgische procedure waarbij de beschadigde humeruskop wordt vervangen door een prothese-implantaat met behoud van de natuurlijke glenoïdkom van de patiënt. De techniek wordt vaak gebruikt bij proximale humerusfracturen, maar de omgekeerde totale schouderartroplastiek zou in vergelijking met deze techniek tot superieure uitkomsten kunnen leiden(Shukla et al., 2016, Ferrel et al., 2017).

Resurfacing van de humeruskop

Hierbij wordt het beschadigde oppervlak van de humeruskop vervangen door een glad prothese-implantaat, waarbij zoveel mogelijk gezond bot wordt behouden en de gewrichtsfunctie in de schouder wordt hersteld. Volgens Soudy et al. (2017) zijn de uitkomsten van deze techniek gunstig.

Anatomische totale schouder arthroplastie

Deze techniek plaatst een prothese op het glenoid en de humeruskop, waardoor kunstmatige gewrichtsoppervlakken ontstaan. Deze chirurgische techniek resulteert in goede resultaten wat betreft functie en pijn(Flurin et al., 2013).

Omgekeerde totale schouder arthroplastie

Chirurgische ingreep waarbij een beschadigd schoudergewricht wordt vervangen door een prothese-implantaat waarbij de kogel en de kom worden verwisseld, zodat de deltaspier het verlies van de rotator cuff-functie kan compenseren en de arm weer mobiel wordt. Deze techniek wordt dus vaak gebruikt wanneer de rotator cuff functie ernstig belemmerd is. De procedure is vrij goed te vergelijken met de functionele en pijnuitkomsten van anatomische totale schouderartroplastieën(Burden et al., 2021; Flurin et al., 2013).

Conservatieve zorg

Hoewel hierboven veel chirurgische opties zijn beschreven, werd in een Cochrane systematische review waarin verschillende technieken werden onderzocht (totale schouderartroplastiek, hemiarthroplastiek, artroscopisch debridement, interpositionele artroplastiek en kraakbeenherstel/implantaat) geconcludeerd dat het niet bekend is of chirurgie voor GHOA voordelen biedt ten opzichte van gebruikelijke zorg of niet-chirurgische behandeling(Singh et al., 2011).

De doeltreffendheid van fysiotherapie als zelfstandige behandeling is in geen enkel onderzoek onderzocht. In een studie van Guo et al., (2016) met 129 patiënten van 65 jaar en ouder, werden duurzame verbeteringen in pijn en functie waargenomen na een follow-up van 3 jaar als onderdeel van een multimodale behandelstrategie.

Bronnen

Harkness, E. F., MacFarlane, G. J., Silman, A. J., & McBeth, J. (2005). Komt pijn aan het bewegingsapparaat nu vaker voor dan 40 jaar geleden? Twee cross-sectionele bevolkingsonderzoeken. Reumatologie, 44(7), 890-895.

Ibounig, T., Simons, T., Launonen, A., & Paavola, M. (2021). Glenohumerale artrose: een overzicht van etiologie en diagnostiek. Scandinavian Journal of Surgery, 110(3), 441-451.

Dieppe, P. A., & Lohmander, L. S. (2005). Pathogenese en behandeling van pijn bij artrose. The Lancet, 365(9463), 965-973.

Rees, J. L., Kulkarni, R., Rangan, A., Jaggi, A., Brownson, P., Thomas, M., Clark, D., Jenkins, P., Candal-Couto, J., Shahane, S., Peach, C., Falworth, M., Drew, S., Trusler, J., Turner, P., & Molloy, A. (2021). Richtsnoeren voor diagnose, behandeling en verwijzing van schouderpijn in de eerstelijnszorg, de gemeenschapszorg en de intermediaire zorg. Schouder & elleboog, 13(1), 5-11.

Heinegård D, Bayliss M, Lorenzo P. Biochemie en metabolisme van normaal en osteoartritisch kraakbeen. In: Brandt KD, Doherty M, Lohmander LS, eds. Osteoarthritis, 2e editie. Oxford: Oxford University Press, 2003: 73-82.

Summers MN, Haley WE, Reveille JD et al: Radiografische beoordeling en psychologische variabelen als voorspellers van pijn en functionele beperkingen bij artrose van de knie of heup. Arthritis Rheum 1988; 31(2): 204-209. 10.

Creamer P, Hochberg MC: De relatie tussen psychosociale variabelen en pijnrapportage bij artrose van de knie. Arthritis Care Res 1998; 11(1): 60-65. 11.

Koljonen P, Chong C, Yip D: Verschil in resultaat van schouderchirurgie tussen werknemerscompensatie en niet-werknemerscompensatie populaties. Int Orthop 2009; 33(2): 315-320.

Kidd BL, Photiou A, Inglis JJ. De rol van ontstekingsmediatoren op nociceptie en pijn bij artritis. Novartis Found Symp 2004; 260: 122-33; bespreking 133-38, 277-79.

Kerr, R., Resnick, D., Pineda, C., & Haghighi, P. (1985). Artrose van het glenohumerale gewricht: een radiologisch-pathologische studie. AJR. American journal of roentgenology, 144(5), 967-972. 

Bijlsma, Johannes W.J.. Analgesie en de patiënt met artrose. American Journal of Therapeutics 9(3):p 189-197, mei 2002. 

Seed, S. M., Dunican, K. C., & Lynch, A. M. (2009). Artrose: een overzicht van behandelingsmogelijkheden. Geriatrie, 64(10), 20-29.

Michener, L. A., Heitzman, J., Abbruzzese, L. D., Bondoc, S. L., Bowne, K., Henning, P. T., Kosakowski, H., Leggin, B. G., Lucado, A. M., & Seitz, A. L. (2023). Fysiotherapeutische behandeling van Glenohumerale gewrichtsartrose: Een klinische praktijkrichtlijn van de American Physical Therapy Association. Fysiotherapie, pzad041. Voorafgaande online publicatie. 

Jawad AS. Pijnstillers en artrose: worden de behandelingsrichtlijnen weerspiegeld in de klinische praktijk? Am J Ther 2005; 12: 98-103.

Gross C, Dhawan A, Harwood D, Gochanour E, Romeo A. Glenohumerale gewrichtsinjecties: een overzicht. Sports Health 2013; 5: 153-9

Chang, K. V., Hung, C. Y., Wu, W. T., Han, D. S., Yang, R. S., & Lin, C. P. (2016). Vergelijking van de effectiviteit van Suprascapular Nerve Block met fysiotherapie, Placebo en Intra-Articulaire Injectie bij de behandeling van chronische schouderpijn: Een meta-analyse van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. Archives of physical medicine and rehabilitation, 97(8), 1366-1380. 

Flurin, P. H., Marczuk, Y., Janout, M., Wright, T. W., Zuckerman, J., & Roche, C. P. (2013). Vergelijking van de resultaten van anatomische en omgekeerde totale schouderartroplastiek. Bulletin van het Ziekenhuis voor Gewrichtsziekten (2013), 71 Suppl 2, 101-107.

Burden, E. G., Batten, T. J., Smith, C. D., & Evans, J. P. (2021). Omgekeerde totale schouder arthroplastie. The Bone & Joint Journal, 103-B(5), 813-821. 

Soudy, K., Szymanski, C., Lalanne, C., Bourgault, C., Thiounn, A., Cotten, A., & Maynou, C. (2017). Resultaten en beperkingen van resurfacing van de humeruskop: 105 gevallen bij een gemiddelde follow-up van 5 jaar. Orthopedie & traumatologie, chirurgie & onderzoek : OTSR, 103(3), 415-420. 

Shukla, D. R., McAnany, S., Kim, J., Overley, S., & Parsons, B. O. (2016). Hemiarthroplastiek versus omgekeerde schouderartroplastiek voor de behandeling van proximale humerusfracturen: een meta-analyse. Tijdschrift voor schouder- en elleboogchirurgie, 25(2), 330-340. 

Ferrel, Jason R. MD; Trinh, Thai Q. MD; Fischer, Richard A. MD. Reverse Total Shoulder Arthroplasty Versus Hemiarthroplasty for Proximal Humeral Fractures: Een systematisch overzicht. Journal of Orthopaedic Trauma 29(1):p 60-68, januari 2015.

Singh, J. A., Sperling, J., Buchbinder, R., & McMaken, K. (2011). Chirurgie voor schouderartrose: een Cochrane systematische review. Tijdschrift voor reumatologie, 38(4), 598-605. 

Guo, J. J., Wu, K., Guan, H., Zhang, L., Ji, C., Yang, H., & Tang, T. (2016). Drie jaar follow-up van conservatieve behandelingen van schouderartrose bij oudere patiënten. Orthopedie, 39(4), e634-e641.

Vind je het leuk wat je leert?

Een cursus volgen

 • Volg jouw cursus fysiotherapie van waar dan ook, wanneer dan ook en in je eigen tempo
 • Boek een interactieve online cursus fysiotherapie van een internationale expert
 • Accreditatiepunten in Nederland, België, VS & UK
Online cursus

Alles wat je moet weten over stijve schouders.

Meer informatie
Fysiotherapie online cursus
RCRSP Rehab
Beoordelingen

Wat klanten over deze cursus zeggen

Download onze GRATIS app