Saeterbakken et al 2020

Weerstandstraining voor Nek en Schouder Pijn

Ontdek of weerstandstraining effectief kan zijn in het behandelen van nek- en schouderpijn

Leer om de juiste vragen te stellen in een RCT

Introductie

Nek- en schouderpijn is de tweede meest voorkomende musculoskeletale aandoening. Er zijn verschillende interventies gepubliceerd om pijn te verminderen en de functie te verbeteren bij voornamelijk kantoorpersoneel. Interventies zoals weerstandstraining en aërobe training lijken effectief te zijn. De mechanismen blijven echter onduidelijk. Het doel van deze studie was om een dosis-respons relatie te bepalen tussen de frequentie van weerstandstraining en pijnverlichting bij kantoorwerkers.

Methode

De auteurs planden een effectgrootte van 0.3 met 80% power. Er waren veertien deelnemers nodig. Voordat met de interventie werd begonnen, moesten de deelnemers een controleperiode van acht weken ondergaan na het testen van de uitkomstmaten op baseline. Na afloop werden de proefpersonen ingedeeld in een tien-minuten-traininggroep (TG10) of een 20-minuten-traininggroep (20TG). Vier oefeningen moesten worden uitgevoerd gedurende vier sets, elke dag, of twee keer per dag, respectievelijk. Deelnemers werden geïnstrueerd om de intensiteit op te drijven (de elastiek aan te passen) tot een 12-15RM in de eerste vier weken. Daarna werd de intensiteit opgeschaald naar een 8-10RM.

Fig 2 resistance training neck pain women
Van: BMC Sports Science, Medicine & Rehabilitation, Saeterbakken et al 2020

De primaire uitkomstmaat was algemene pijnintensiteit op een visuele analoge schaal (VAS). Secundaire maten waren ergste pijn, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQL), en twee krachtmetingen (shrug, seated row).

Resultaten

Uitkomstmaten veranderden niet na de controle periode van acht weken. Na de interventie werden geen verschillen gevonden tussen de trainingsgroepen. Dit bracht de auteurs ertoe de groepen samen te voegen voor verdere analyse. Algemene en ergste pijn verminderden met respectievelijk 25% en 43% ten opzichte van de uitgangswaarde. HRQL verbeterde met 10,6% en er werden geen verschillen gezien voor de krachtmetingen.

Table 2 resistance training neck pain women
Van: BMC Sports Science, Medicine & Rehabilitation, Saeterbakken et al 2020
Table 3 resistance training neck pain women
Van: BMC Sports Science, Medicine & Rehabilitation, Saeterbakken et al 2020

Questions and Thoughts

Er komen steeds meer studies die versterkende oefeningen voor nek- en schouderpijn onderzoeken. Verschillende onderzoekers onderzochten de dosis-respons met gemengde resultaten. We kunnen een paar verschillende verklaringen bedenken voor het gebrek aan effect bij deze patiënten. Ten eerste, we weten niet of er zoiets bestaat als dosis-respons voor deze subgroep van patiënten.

Stel dat dat zo is; was de studie groot genoeg om deze mogelijk kleine verschillen te detecteren? Zevenentwintig mensen werden geïncludeerd met een gemiddelde algemene pijn VAS van 2/10. Dat is niet veel. Je zult waarschijnlijk meer mensen nodig hebben om de dosis-respons te bepalen.

Hoe zit het met de oefeningen? Ze lijken in orde. Hoewel men zou kunnen aanhalen dat ze misschien niet ‘specifiek’ zijn voor de nek. Zeker, er zitten oefeningen in die de nekspieren in behoorlijke mate trainen – maar dat is het dan ook. Geen cervicale rotatie, flexie of extensie, alleen ‘neutraal’. Ik speel hier de advocaat van de duivel (zoals we allemaal zouden moeten doen bij het lezen van een artikel). Ook is de curve van de weerstand anders voor elastieken dan voor vrije gewichten. We zouden kunnen argumenteren dat voldoende intensiteit en/of volume moeilijk te kwantificeren is met een elastiek.

Over intensiteit gesproken, waren de oefeningen voldoende intens? De onderzoekers streefden naar een 12-15RM in de eerste vier weken, op te voeren naar een intensiteit van 8-10RM. Je hebt waarschijnlijk in de kliniek gemerkt dat patiënten ongelofelijk slecht zijn in het inschatten van hun reps in reserve. Elke fysio kent wel een patiënt die zegt ‘ik kan er geen meer’, en jij vraagt ze om er nog vijf te doen, en het lukt ze.

Dus, waren ze intensief genoeg? We weten het niet. Hebben we zo’n intensiteit nodig? Misschien.

Ook testten de onderzoekers op verbeteringen in kracht, er werden er geen gevonden. Waren de testen valide voor de uitgevoerde oefeningen? Was de intensiteit onvoldoende? Was het een combinatie? Meer vragen dan antwoorden, zoals gewoonlijk.

Was dit een geschikte groep? Zoals u in het artikel kunt zien, was de gemiddelde VAS score 2/10 voor deze patiënten. Jij en ik kunnen het er beiden over eens zijn dat dit niet veel is. Misschien zou dit oefenprogramma effectiever zijn gebleken in een subgroep met meer pijn? Misschien zouden we daar een dosis-respons kunnen vinden. We weten het niet, maar het zou het geval kunnen zijn.

Talk nerdy to me

Deze studie heeft verschillende beperkingen, vooral vanuit statistisch en methodologisch oogpunt. Ten eerste, de kleine steekproefgrootte. De studie werd aangedreven om een effectgrootte van 0,3 te detecteren, afkomstig van een studie die klinisch belangrijke verschillen op de VAS bij kinderen onderzocht. Maar dat de studie voor deze uitkomstmaat geschikt is, betekent niet dat zij meerdere meetpunten en verschillende uitkomsten kan rechtvaardigen. Voor sommige – maar niet alle – tests hebben zij gecorrigeerd voor type 1 fouten met behulp van de Bonferroni correctie.

De studie kon een vermindering van 25% van de pijn opsporen, dit klinkt als veel. De gemiddelde VAS-score voor algemene pijn was echter 20/100; wat betekent dat 25% slechts ongeveer 5/100 van een verschil is. Zou u blij zijn als uw pijn na 8 weken hard werken slechts 0,5/10 minder zou zijn? Hetzelfde geldt voor ‘ergste pijn’, een vermindering van 43%, van 35/100 naar 20/100. De verbetering die in dit document over een acht weken durende kuur wordt gezien, zou heel goed contextgebonden of regressie naar het gemiddelde kunnen zijn.

De conclusie is dat, zoals gewoonlijk, meer onderzoek met grotere steekproeven nodig is.

Take home messages

  • De onderzoekers waren niet in staat om een dosis-respons te meten
  • Hoogwaardig onderzoek is nodig om de gestelde vraag te beantwoorden
  • Weerstandstraining zou effectief kunnen zijn in deze groep

Referentie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7110779/

AANDACHT THERAPEUTEN DIE HUN SCHOUDER & POLS SPEL WILLEN VERBETEREN

BEKIJK TWEE 100% GRATIS WEBINARS OVER SCHOUDERPIJN EN ULNAIRE POLSPIJN

Verbeter jouw klinische redeneren voor het voorschrijven van oefeningen bij de actieve persoon met schouderpijn met Andrew Cuff en navigeer door de klinische diagnose en behandeling met een casestudie met ulnaire pijn aan de pols bij een golfer met Thomas Mitchell

Free rcrsp webinar cta