Pottkotter et al 2020

Quadriceps krachtsymmetrie en patiënt-gerapporteerde functie vroeg na ACL-reconstructie

Significante verbeteringen in patiënt-gerapporteerde kniefunctie traden op 6 weken na de ACLR.

Verbeteringen in quadricepssymmetrie traden niet op tot de 12e week na ACLR.

Introductie

Zwakte van de quadriceps is een voorspeller van slechtere kniefunctie op lange termijn en krachtherstel kan variëren van maanden tot jaren na ACLR reconstructie (ACLR). Tot op heden is er weinig bekend over quadricepskracht en zelfgerapporteerde functie binnen de eerste weken na ACLR. Het doel van deze studie was om de symmetrie van de kracht en functie na ACL-reconstructie te onderzoeken pre-operatief en na 6, 12 en 24 weken na ACLR.

 

Methode

Deze studie recruteerde personen met acute primaire unilaterale ACL rupturen waarvoor ACLR gepland was. Deze proefpersonen werden geanalyseerd uit een grotere RCT. ACL ruptuur werd bevestigd door een positieve Lachman, anterior drawer of pivot shift test en magnetische resonantie beeldvorming. De individuen moesten deelnemen aan sporten gekenmerkt door korte richtingsveranderingen, pivoterende, sprong- en laterale bewegingen en dit ten minste 50 uur per jaar voorafgaand aan het ACL letsel om in aanmerking te komen.

ACLR werd uitgevoerd met een hamstring autograft en de revalidatie werd gestandaardiseerd aan de hand van ACLR criterium-gebaseerde revalidatierichtlijnen gebaseerd op de aanbevelingen van het Multicenter Orthopedic Outcomes Network (MOON).

Kracht en functie na ACL-reconstructie werden gemeten volgens volgende methoden. Quadriceps kracht werd gemeten door middel van isometrische en isokinetische dynamometrie (pre-ACLR en na 12 en 24 weken). Na 6 weken werd isometrische kracht met de knie gefixeerd in 90° flexie gebruikt om de quadriceps kracht te meten en om de ACL graft te beschermen tegen overmatige rek. Het piekkoppel werd genormaliseerd naar lichaamsgewicht en gebruikt om de quadricepsindex (QI) te berekenen. De knie-gerelateerde functie werd gemeten door middel van de Knee injury and Osteoarthritis and Outcome Score (KOOS) en de International Knee Documentation Committee Subjective Knee Evaluation Form (IKDC) vragenlijsten. Op beide vragenlijsten staan hogere scores (0-100) voor een hogere functionele status.

 

Resultaten

Het quadriceps piekkoppel verbeterde aanzienlijk in de loop van de studie. Significante verbeteringen werden gezien tussen 12 weken en 24 weken. De QI verbeterde ook aanzienlijk in de loop van de tijd. Tussen 12 en 24 weken na de ACLR verbeterde de QI significant van 74% tot 84%.

Schermafbeelding 2021 05 04 om 23.34.49
Van: Pottkotter et al (2020)
Schermafbeelding 2021 05 04 om 23.35.05
Van: Pottkotter et al (2020)

 

De knie-gerelateerde functie verbeterde aanzienlijk in de loop van de studie. Significante verbeteringen werden waargenomen tussen 6 en 12 weken op de IKDC en KOOS domeinen pijn, symptomen, QOL en sport. Van 12 tot 24 weken werden significante verbeteringen waargenomen in de IKDC en KOOS symptomen, QOL en sportdomeinen.

Schermafbeelding 2021 05 04 om 23.35.52
Van: Pottkotter et al (2020)
Schermafbeelding 2021 05 04 om 23.35.15
Van: Pottkotter et al (2020)

 

Talk Nerdy to me

Deze studie vertoont verschillende goede aspecten. De steekproefgrootte werd a priori bepaald en de auteurs gebruikten een bonferroni-correctie voor meervoudige vergelijkingen. Alle beschikbare gegevens werden in de analyses opgenomen, inclusief de gegevens van degenen die voor follow-up verloren gingen. In de loop van de studie werden geen significante veranderingen in quadriceps piekkoppel van het niet-geopereerde been gezien? Hierdoor kunnen de gerapporteerde verbeteringen worden toegeschreven aan echte krachttoename van het geopereerde been.

Een belangrijke beperking van deze studie was de verandering van de krachtmetingsprocedure na 6 weken, omdat dit kan hebben veroorzaakt waarom er geen significante verbeteringen in kracht werden waargenomen op dat moment. In het licht van het verzekeren van maximale bescherming van de genezende ACL graft, is deze afwijking in de meetmethode van de auteurs echter begrijpelijk. Een andere beperking is het feit dat na 24 weken slechts 44% van de deelnemers een QI van 90% bereikte, wat erop kan wijzen dat de revalidatie ontoereikend was.

 

Take home messages

Significante verbeteringen in patiënt-gerapporteerde kniefunctie traden op 6 weken na ACLR, terwijl verbeteringen in quadricepssymmetrie pas optraden in de 12e week na ACLR. Na 12 weken was de gemiddelde QI slechts 74% en daarom was het voor sommige atleten in dit cohort niet geschikt om in deze periode activiteiten met een hoge impact te starten. Dit toont nogmaals het belang aan van het verkrijgen van adequate krachtmetingen op verschillende tijdstippen tijdens de revalidatie.

 

Referentie

Pottkotter KA, Di Stasi SL, et al. TIMELINE OF GAINS IN QUADRICEPS STRENGTH SYMMETRY AND PATIENT-REPORTED FUNCTION EARLY AFTER ACL RECONSTRUCTION. Int J Sports Phys Ther. 2020 Dec;15(6):995-1005. doi: 10.26603/ijspt20200995. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33344016/