Rathleff et al (2020)

Oefeningen en Load Management bij Osgood Schlatter's Disease

Learn a new treatment strategy for OSD

Find out if physical therapists can be of use

Introductie

De ziekte van Osgood-Schlatter (OSD) is een groeigerelateerde apofysitis van de knie, waaraan 1 op de 10 sportende adolescenten lijdt. Vroegtijdige specialisatie in sport is geassocieerd met een viermaal groter risico op het ontwikkelen van OSD. Zestig procent van de patiënten gediagnosticeerd met OSD rapporteerden pijn bij een mediaan van 4 jaar follow-up.

Tot op heden bestond er geen onderzoek naar actieve management strategieën voor deze aandoening. Deze prospectieve cohort studie is de eerste die activiteitmodificatie en krachttraining voor OSD test.

 

Methode

Patiënten werden gerekruteerd via sociale media en verschillende scholen volgens de volgende inclusiecriteria.

Merk op dat er geen röntgenfoto’s nodig waren voor inclusie.

 

Uitkomstmaten

Aangezien dit de eerste trial op dit gebied is, was een a priori berekening van de power niet mogelijk. De primaire uitkomstmaat was de globale rapportage van verandering na 12 weken door de adolescenten. Verscheidene andere uitkomstmaten werden geregistreerd, maar we zullen daar niet veel over zeggen aangezien deze verkennend waren.

 

Oefentherapie interventie

De interventie bestond uit vier bezoeken aan een fysiotherapeut gedurende 12 weken.

De eerste vier weken werd begonnen met een tijdelijke vermindering van sportdeelname en verzwarende activiteiten. Om mogelijk krachtverlies tegen te gaan, werden oefeningen gegeven:

Figure 1 - Rathleff et al 2020 osd

 

Week 5-12: 

 

Rathleff et al 2020 osd

Het programma ging als volgt:

 

Figure 3 rathleff et al 2020 program

Informatie boekje

Naast deze oefeningen kregen de deelnemers een gedetailleerd boekje over OSD met duidelijke cijfers over het verloop van de activiteiten en de belangrijkste dingen die ze na vijf weken moesten doen.

Als u het volledige boekje wilt zien, klik hier.

 

Resultaten

De adolescenten leden – gemiddeld – 21 maanden aan OSD-symptomen. Na het aanbieden van de interventie rapporteerde 80% een succesvol resultaat. Succesvol werd gedefinieerd als de deelnemers rapporteerden dat ze ‘verbeterd’ of ‘veel verbeterd’ waren op een 7-punts Likert schaal met ‘geen verandering’ in het midden. Hoewel dit vrij goed klinkt, klaagde ongeveer de helft van de jongeren na twaalf weken en een jaar nog steeds over kniepijn. Na 12 maanden was 69% weer aan het sporten, maar velen van hen met een lager wekelijks volume.

 

Talk Nerdy to Me

Allereerst moeten we de auteurs toejuichen omdat zij de eersten zijn die onderzoek doen naar actieve managementstrategieën voor OSD. Aangezien er geen eerder onderzoek op dit gebied is, kon er geen powerberekening worden gemaakt. Een groot pluspunt van deze studie is het feit dat ze vooraf is geregistreerd. Dit betekent dat het volledige onderzoeksplan werd gepubliceerd voordat de resultaten bekend waren. Dit klinkt misschien niet zo veel, maar dit garandeert dat de onderzoekers – in feite – datgene onderzoeken wat zij wilden. Zonder dit kan men wijzigingen aanbrengen, iets anders veronderstellen, of blijven zoeken naar andere “significante” maatregelen om iets te “bewijzen”.

Het is jullie waarschijnlijk opgevallen dat er in deze studie geen controlegroep is. Dit is vaak het geval bij proeven die iets geheel nieuws onderzoeken. Waarom investeren in een controlegroep, en een grotere studie, als je niet eens weet of je hypothese redelijk is om aan te nemen? Dit gezegd zijnde, gebeurt het wel als een eerste proef, en uiteindelijk zouden de onderzoekers een RCT moeten doen als er interessante effecten lijken te zijn.

Met het bovenstaande in gedachten, weten we niet of de effecten te wijten zijn aan contextuele effecten, placebo, enz. Of misschien hebben de jongeren gewoon meer vertrouwen gekregen in hun knie, waardoor ze ‘sterker’ lijken, en meer gaan bewegen wat resulteert in een afname van de symptomen. Dit is nogal speculatief, een grotere studie met een controlegroep zou misschien wat antwoorden kunnen geven.

De resultaten van deze studie zijn veelbelovend. Maar, zoals u heeft kunnen lezen, kniepijn is niet voor iedereen opgelost. Kunnen we ervan uitgaan dat dit op een dag wel het geval zal zijn? Ik weet het niet. Wat het wel laat zien, is dat voortdurende behandeling geïndiceerd kan zijn.

Laten we het over de oefeningen hebben. Versterken’ is wat ze doen, zeggen ze – en ze hebben gelijk, want de kracht van de quadriceps nam bij de adolescenten met ongeveer 30% toe. Het is echter de vraag of een dergelijk programma in de toekomst voor voldoende krachttoename zal zorgen. Op den duur zullen lichaamsgewichtoefeningen met een dergelijke intensiteit niet meer volstaan. In de eerste vier weken werd specifiek quad werk gedaan (isometrische knie extensies), maar dit werd daarna vervangen door compound oefeningen. Wat als ze overgingen op een gewogen beenverlenging? Waarschijnlijk is dit thuis minder toegankelijk, dus praktisch gezien zal dit niet gemakkelijk zijn, maar theoretisch gezien – zou het voldoende kunnen zijn?Dat is een van de vele vragen die zo’n onderzoek oproept.

We hopen in de komende jaren nog veel meer te zien.

 

Take Home Messages

  • Load management en oefeningen kunnen een nuttige optie zijn bij OSD
  • Veel onbekend en veel te leren van deze aandoening

 

Referentie

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2325967120911106