Pua et al 2021

Evolutie van Knie Performance en Zelfredzaamheid na ACL Reconstructie

Interessante trajectcurven worden verstrekt waarmee je de revalidatie van je patiënt kan vergelijken.

Een grotere verbetering in ROM was gerelateerd aan een hoger activiteitenniveau na 6 maanden.

Meer winst in quadriceps LSI gerelateerd aan hogere activiteitsniveaus.

Introductie

Lichamelijke en psychologische factoren na ACL-reconstructie (ACLR) moeten nauwlettend in het oog worden gehouden om de vooruitgang in het revalidatieproces na ACLR te beoordelen en de revalidatie zo nodig aan te passen. Een probleem dat zich voordoet is dat in veel studies deze factoren vaak slechts op één tijdstip worden gemeten. Deze studie geeft gegevens van de flexie range of motion (ROM) van de knie, quadricepskracht en zelfredzaamheid in enkele interessante trajectcurves van een steekproef van bijna 600 patiënten over de loop van 6 maanden na ACLR. Interessant is dat de gegevens werden gestratificeerd volgens het preoperatieve activiteitenniveau.

 

Methode

Deze studie omvatte 595 patiënten na een unilaterale ACLR die jonger waren dan 40 jaar en geen voorgeschiedenis hadden van eerder of gelijktijdig PCL-letsel of significante nek-, rug- of andere kniepijn. ACLR werd uitgevoerd met een allograft, bot-patellapees-bot of semitendinosus en gracilis pees transplantaat. Metingen werden preoperatief en na 1, 2, 3 en 6 maanden postoperatief uitgevoerd. Twee extra metingen voor knieflexie ROM werden verkregen op 2 en 4 weken na ACLR.

De actieve knie flexie ROM werd gemeten wanneer de patiënt de knie maximaal plooide met behulp van een handdoek in een lange zitpositie. De quadriceps kracht werd verkregen door middel van isotonische één-repetitie maximumtesten tussen 90° en 40° knieflexie. De kracht werd omgezet in een limb symmetrie index (LSI) met behulp van de volgende formule [betrokken ledemaat/onbetrokken ledemaat]x100%. Zelfgerapporteerde zelfredzaamheid werd verkregen via de subschaal voor fysieke activiteit van de Knee Self-Efficacy Scale (K-SES), waarbij hogere scores wijzen op meer vertrouwen in het uitvoeren van fysieke activiteiten met het geopereerde been. Het niveau van sportactiviteit werd verzameld aan de hand van de Tegner Activiteitenscore, die het type en de frequentie van sport- en werkparticipatie beoordeelt. De scores variëren van 0-10, waarbij 0 staat voor een ernstige handicap en 10 staat voor deelname aan competitieve knie-intensieve sporten op eliteniveau.

 

Resultaten

De knieflexie ROM verbeterde sterk in de eerste twee maanden, daarna waren de verbeteringen meer geleidelijk. Een grotere verbetering in ROM was gerelateerd aan een hoger activiteitenniveau na 6 maanden. De Quadriceps kracht LSI verbeterde vooral in de eerste 4 maanden en een grotere toename in LSI werd ook geassocieerd met een hoger activiteitenniveau. Zelfredzaamheid van de knie verbeterde gedurende de eerste 6 maanden maar er was geen verband met het Tegner activiteitenniveau, maar een grotere zelfredzaamheid van de knie was significant en consistent geassocieerd met een hoger activiteitenniveau. Verschillende confounders werden gebruikt om de gegevens te corrigeren en deze analyses toonden aan dat patiënten met een hogere BMI minder knie flexie ROM bereikten. Gelijktijdige meniscusherstel en oudere leeftijd werden ook geassocieerd met minder verbetering in ROM. Wat de quadriceps-sterkte betreft, behaalden patiënten die een bot-patellapees-bot transplantaat kregen minder LSI dan patiënten die een hamstring autograft kregen en gelijktijdig herstel van de meniscus was ook geassocieerd met een lagere LSI.

Schermafbeelding 2021 05 04 om 18.08.10
Van : Pua et al (2021)
Schermafbeelding 2021 05 04 om 18.08.21
Van : Pua et al (2021)

 

Talk nerdy to me

Er werden interessante analyses uitgevoerd en er kunnen verschillende goede aspecten worden opgemerkt. De analyses werden gecorrigeerd voor 7 covariaten die a priori werden gedefinieerd op basis van literatuuronderzoek. De multivariabele analyses geven gedetailleerde informatie over knieprestaties en self-efficacy trajecten over verschillende niveaus van sportactiviteit en andere confounders. Een beperking van deze studie is dat de 95% betrouwbaarheidsintervallen voor sommige parameters minder nauwkeurig waren als gevolg van relatief kleine aantallen patiënten in bepaalde subgroepen.

 

Take home messages

Deze studie biedt de clinicus een interessant perspectief over de vooruitgang in het revalidatieproces na ACLR waarmee de individuele patiënt kan worden vergeleken. Een interactieve website waarop het revalidatietraject kan worden gevisualiseerd, is te vinden op de volgende link: https://sghpt.shinyapps.io/alpha/

 

Referentie

Pua YH, Low J, et al. Knee performance and self-efficacy trajectory curves after ACL reconstruction: A longitudinal study. Phys Ther Sport. 2021 May;49:157-163. doi: 10.1016/j.ptsp.2021.02.008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33721625/ 

DE MEESTE FYSIO'S HEBBEN GEEN VERTROUWEN IN RTS REVALIDATIE

LEER REVALIDATIE & RTS-BESLUITVORMING NA ACL-RECONSTRUCTIE TE OPTIMALISEREN

Meld je aan voor deze GRATIS webinar waar topexpert in ACL-revalidatie Bart Dingenen je precies zal laten zien hoe je het beter kunt doen in ACL-revalidatie en het nemen van beslissingen over terugkeer naar sport

ACL sporthervatting