PIJN INDUCEREN OM DE PIJN TE VERLICHTEN BIJ ROTATOR CUFF-GERELATEERDE SCHOUDERPIJN?

Shoulder pain

“Moet oefentherapie pijnlijk zijn of niet?” Dit is een populaire vraag onder zowel fysiotherapeuten als patiënten, waarover nog steeds een groot debat wordt gevoerd. Inderdaad, hoewel oefening een bewezen effectieve behandeling is bij chronische rotator cuff-gerelateerde schouderpijn, is de mate van pijn tijdens oefening nog steeds onduidelijk.

Pijn-monitoring model

Image 1

Tijdens het sporten wordt vaak een pijnmonitoringsmodel gebruikt, dat een schaal van 0 tot 10 beschrijft, waarbij 0 “geen pijn” en 10 “ergst denkbare pijn” aangeeft (Thomee et al. 1997). Pijn tussen 0 en 2 wordt als “veilig” beschouwd, tussen 2 en 5 is “aanvaardbaar” en boven 5 is “hoog risico”. Bovendien mag de pijn na de inspanning 5 bereiken, maar moet zij de volgende ochtend afnemen. Dit zijn algemene richtlijnen die zijn toegepast in de klinische praktijk, studies en met een verscheidenheid aan indicaties in schouderrevalidatie (Holmgren et al. 2012, Maenhout et al. 2012, Valles-Carrascocsa et al. 2018).

Wat is de huidige praktijk onder fysiotherapeuten bij schouderrevalidatie?

Pain free shoulder training

Het gebrek aan duidelijke evidence-based richtlijnen reflecteert ook op de huidige klinische praktijk. Verschillende onderzoeken naar de fysiotherapeutische behandeling van subacromiale schouderpijn zijn uitgevoerd in 4 verschillende landen (Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Italië)(Bury et al. 2018, Pieters et al. 2019, Brindisino et al. 2018) en lieten wisselende resultaten zien over de instructies over pijn tijdens het oefenen. De meeste fysiotherapeuten instrueerden hun patiënten om geen pijn te hebben of in ieder geval niet meer dan acceptabel ongemak. Experts op dit gebied stelden onlangs voor om verschillende soorten oefeningen te gebruiken op basis van de aanvaardbaarheid van de symptomen, zolang ze de zwakte voldoende konden uitdagen en tot vermoeidheid konden trainen(Littlewood et al. 2019).

Pijn ≠ Schade

Hurt harm

Fysiotherapeuten moedigen patiënten meestal niet aan om met pijn te trainen. Er is echter geen sterke wetenschappelijke basis voor deze angst voor “trainen met pijn”. Sterker nog, gezien het principe dat “pijn niet gelijk staat aan schade”, betwist een recente systematische review deze overtuiging en suggereert dat pijnlijke oefeningen op korte termijn gunstiger zijn in vergelijking met pijnvrije oefeningen bij chronische musculoskeletale pijn (Smith et al. 2017). Gezien het feit dat pijn niet altijd overeenkomt met weefselschade (zoals een scheur of peesdegeneratie), kunnen andere factoren zoals bewegingsangst en centrale sensitisatie een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling of instandhouding van pijn. Als pijnlijke oefeningen worden toegestaan met geschikte “safety cues”, kan de fysiotherapeut de dreigingsperceptie van de pijnlijke beweging geleidelijk verminderen (Smith et al. 2018). Als de schouder als “gedeconditioneerd” wordt beschouwd en het doel is om de schouderspieren te versterken, zullen de patiënten onder begeleiding van de behandelende fysiotherapeut opnieuw nadenken en opnieuw moduleren.

Geen pijn, geen winst?

No pain no gain

Uit de literatuur weten we dat pijnlijke oefeningen meestal een hogere belasting of dosering hebben (sets en herhalingen). We weten ook dat een hogere belasting of dosering superieure voordelen kan opleveren. Dus, is een pijnlijk oefenprogramma beter dan pijnvrije oefeningen? Zullen hogere belastingen de patiënt genoeg uitdagen om kracht te winnen en pijn te verminderen? Is het haalbaar om te oefenen tegen pijn en zo ja, welke oefeningen moeten dan worden voorgeschreven?

Wij proberen deze belangrijke klinische vragen te beantwoorden aan de Universiteit Antwerpen in België. We hebben reeds een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over het trainen tegen de pijn in bij 12 schouderpijnpatiënten met 4 geïndividualiseerde pijnoefeningen (pijn variërend tussen 4 en 7/10 tijdens de oefening). Voorlopige resultaten toonden aan dat de meeste patiënten in staat waren om tot tegen de pijn in te trainen, maar dat dit voor sommige 9 opeenvolgende weken te veel was. Over het algemeen verbeterde de toenemende belasting met een op maat gemaakte progressie echter de symptomen en nam de functionaliteit toe. Meer precieze resultaten van deze haalbaarheidsstudie en de grote gerandomiseerde gecontroleerde studie zullen binnenkort worden gepubliceerd.

Literatuur

Thomee R. A comprehensive treatment approach for patellofemoral pain syndrome in young women. Phys Ther. 1997;77(12):1690-703.

Holmgren T, Bjornsson Hallgren H, Oberg B, Adolfsson L, Johansson K. Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study. BMJ. 2012;344:e787.

Maenhout AG, Mahieu NN, De Muynck M, De Wilde LF, Cools AM. Does adding heavy load eccentric training to rehabilitation of patients with unilateral subacromial impingement result in better outcome? A randomized, clinical trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(5):1158-67.

Valles-Carrascosa E, Gallego-Izquierdo T, Jimenez-Rejano JJ, Plaza-Manzano G, Pecos-Martin D, Hita-Contreras F et al. Pain, motion and function comparison of two exercise protocols for the rotator cuff and scapular stabilizers in patients with subacromial syndrome. J Hand Ther. 2018;31(2):227-37.

Bury J, Littlewood C. Rotator cuff disorders: a survey of current (2016) UK physiotherapy practice. Shoulder Elbow. 2018;10(1):52-61.

Pieters L, Voogt L, Bury J, Littlewood C, Feijen S, Cavaggion C et al. Rotator CUFF disorders: A survey of current physiotherapy practice in Belgium and the Netherlands. Musculoskelet Sci Pract. 2019;43:45-51.

Brindisino F, Matteuzzi I, Bury J, McCreesh K, Littlewood C. Rotator cuff disorders: A survey of current (2018) Italian physiotherapy practice. Physiother Pract Res. 2020;41(1):11-22.

Littlewood C, Bateman M, Connor C, Gibson J, Horsley I, Jaggi A et al. Physiotherapists’ recommendations for examination and treatment of rotator cuff related shoulder pain: A consensus exercise. Physiother Pract Res. 2019;40(2):87-94.

Smith BE, Hendrick P, Smith TO, Bateman M, Moffatt F, Rathleff MS et al. Should exercises be painful in the management of chronic musculoskeletal pain? A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(23):1679-87.

Smith BE, Hendrick P, Bateman M, Holden S, Littlewood C, Smith TO et al. Musculoskeletal pain and exercise-challenging existing paradigms and introducing new. Br J Sports Med. 2019;53(14):907-12.

Phy arrow right
Terug
GRATIS MINI VIDEO-SERIE

LEER SCHOUDERFEITEN VAN FICTIE ONDERSCHEIDEN

Bekroonde wereldleider op het gebied van schouderexpert Filip Struyf neemt je mee op een 5-daagse videocursus om veel schoudermythen te ontkrachten die je ervan weerhouden de beste zorg te leveren aan jouw patiënten met schouderpijn

RCRSP mini video series
Wait before you go!LEARN TO TREAT THE MOST COMMON CAUSE OF VERTIGO

In this FREE video series by 
Vestibular Rehab Specialist
FIRAT KESGIN