Management van Whiplash Aandoeningen

Sterling 2014 whiplash management physiotherapy

Introductie

Whiplash geassocieerde aandoeningen zijn een veel voorkomende klacht in de huidige maatschappij. Het belangrijkste symptoom van whiplash is nekpijn, hoewel symptomen zoals stijfheid, duizeligheid, paresthesie/anesthesie in het bovenste kwadrant, hoofdpijn en armpijn ook vaak worden gemeld.

Internationale data suggereert dat ongeveer de helft van de mensen die een whiplash hebben opgelopen, een jaar na het ongeval nog steeds klachten hebben. Psychiatrische stoornissen zoals posttraumatische stressstoornis, depressie en angst worden vaak geassocieerd en deze personen rapporteren meestal hogere niveaus van invaliditeit, pijn en verminderde fysieke functie.

Herstel

Drie algemene paden van herstel worden geïdentificeerd. U kunt zien dat als er herstel optreedt, dit zal plaatsvinden in de eerste 2-3 maanden na het letsel, zoals te zien is in deze afbeelding hieronder.

Recovery wad sterling 2021
From: Sterling (2014), Journal of Physiotherapy

Een veel voorkomende vraag zal dan zijn: kunnen we de patiënten identificeren die chronische symptomen zullen ontwikkelen, evenals degenen die volledig herstellen?

Er werd een klinische voorspellingsregel gevonden voor volledig herstel, namelijk: nekinvaliditeitscores van minder dan 32% bij een leeftijd van minder dan 36 jaar. Voorspelling van matige tot ernstige invaliditeit na 12 maanden was redelijk goed mogelijk met een nekinvaliditeitsscore van meer dan 40%, een leeftijd boven de 34 jaar, en een score van meer dan 5 op de hyperarousal subschaal van de posttraumatische stress diagnostische schaal.

Hieronder ziet u andere prognostische indicatoren van slecht functioneel herstel.

Prognostic indicators wad sterling 2021
From: Sterling (2014), Journal of Physiotherapy

Klinisch onderzoek

Bij de eerste consultatie moet de pijn en invaliditeit gerapporteerd worden omwille van het consistente prognostische vermogen. De visueel analoge schaal en de nek-invaliditeitsindex kunnen hierbij van nut zijn. Een oogje in het zeil houden voor psychologische problemen is aan te bevelen. Voorbeelden zijn een onvermogen om te slapen door gedachten aan het ongeval of het vermijden van autorijden door angst. Kijk voor meer informatie over het meten van psychische klachten in deze tabel.

Veel van het klinisch onderzoek is in overeenstemming met de richtlijnen voor nekpijn, hier te vinden.

Het classificeren van whiplash geassocieerde aandoeningen is mogelijk met de Quebec Task Force classificatie. De meeste patiënten zullen vallen in categorie nummer twee. Het identificeren van specifieke structuren als oorzaak is in de meeste gevallen onmogelijk. Beeldvorming is daarom alleen nodig wanneer graad 4 aandoeningen worden vermoed. De Canadese C-spine regel of Nexus regel zijn geldige hulpmiddelen om deze verdenking te verhogen.

Classification wad sterling 2021
From: Sterling (2014), Journal of Physiotherapy

Patiënten met whiplash geassocieerde aandoeningen melden vaak diffuse symptomen van gevoelsverlies of -winst en gegeneraliseerde spierzwakte. Dit is vaak te wijten aan een veranderde nociceptieve verwerking, en niet noodzakelijk een neurologische beperking.

Vorig onderzoek heeft in vergelijking met asymptomatische controlegroep deelnemers slechtere prestaties gevonden op tests van motorische controle waarbij de cervicale buig-, strek- en schouderspiergroepen betrokken zijn; veranderingen in de spiermorfologie van de cervicale buig- en strekspieren; verlies van kracht en uithoudingsvermogen van de cervicale en schouderspiergroepen; en sensorimotorische veranderingen die zich uiten in verhoogde gewrichtsherpositioneringsfouten, slecht kinesthetisch bewustzijn, veranderde controle over de oogbewegingen, en verlies van evenwicht. Dat is een hele mond vol, u kunt meer lezen over de beoordeling van deze problemen in Jull et al (2008).

Management

Nu, hoe beheren we deze patiënten? Advies om actief te blijven en op te pakken waar ze gebleven waren in hun activiteiten zou een van de eerste dingen moeten zijn om te doen. En oefening zou moeten werken, toch? Een beetje, maar niet veel, en de effecten lijken niet lang aan te houden. Oefentherapie heeft over het algemeen kleine effectgroottes voor whiplash geassocieerde aandoeningen. Het is in ieder geval beter dan een zachte kraag of rust.

Het type oefening lijkt er niet toe te doen, dus we kunnen gewoon opschalen wat de patiënt wil tussen range of motion oefeningen, McKenzie oefeningen, houdingsoefeningen, en versterkende en motorische controle oefeningen.

Manuele therapie kan worden toegevoegd zolang de patiënt er baat bij heeft, gemeten met gevalideerde uitkomstmaten. De kwaliteit van het bewijs is echter laag.

Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, zijn er weinig effectieve behandelingen voor whiplash geassocieerde aandoeningen. Meer onderzoek is nodig.

Referentie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24856935/

Phy arrow right
Terug
Wait before you go!LEARN TO TREAT THE MOST COMMON CAUSE OF VERTIGO

In this FREE video series by 
Vestibular Rehab Specialist
FIRAT KESGIN