Het effect van Agonist-Hold-Relax PNF stretching vs. Antagonist-Hold-Relax PNF op Hamstring lengte – Onze eerste RCT

PNF stretching

In het laatste jaar van onze bachelorstudie hebben we een gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd met twee andere studenten uit onze klas. We onderzochten de effecten van twee PNF (proprioceptieve neuromusculaire facilitatie) rektechnieken op de rekbaarheid van de hamstring gemeten met de sit-and-reach test. In het verleden was er wel onderzoek gedaan naar PNF versus andere rektechnieken (statisch, ballistisch, etc.) maar er was geen onderzoek gedaan naar de verschillende PNF ten opzichte van elkaar. Wij vergeleken de zogenaamde PNF target muscle (TM) met de opposing muscle (OM) technieken. Onze proef omvatte 97 deelnemers.

Pnf tm
Figuur 1: Onderzoeker voert PNF TM uit

Samenvatting:
Achtergrond: Proprioceptieve neuromusculaire facilitatie (PNF) is een stretchtechniek waarvan bekend is dat het de meest effectieve methode is om het bewegingsbereik te vergroten. Er bestaan verschillende technieken binnen PNF waarvan het responsmechanisme traditioneel wordt toegeschreven aan autogene en/of wederkerige inhibitie. Het doel van deze studie was het vergelijken van de onmiddellijke effecten van PNF target muscle (TM) versus opposing muscle (OM) in hamstring extensibility.
Methoden: Zevenennegentig gezonde studenten deden mee aan de studie. De deelnemers werden willekeurig in de PNF-TM of PNF-OM groep geplaatst en werden voor en na de interventie getest met de sit-and-reach test.
Resultaten: Statistische analyse toonde aan dat ten eerste: er geen significant verschil (p = 0,364) was in de sit-and-reach test tussen de groepen; en ten tweede: er een significant verschil was tussen post- en pre-interventie binnen de groepen met p = 0,000 voor PNF-TM groep en p = 0,000 voor PNF-OM.
Conclusie: Deze resultaten suggereren dat PNF-OM even effectief en waardevol is als PNF-TM.

Researcher measureing srt 1
Figuur 2: Onderzoeker voert SRT uit

Bekijk het onderzoeksartikel hieronder!

KLIK OP DE ABSTRACT OM DE VOLLEDIGE VERSIE TE DOWNLOADEN!

Image 3
Phy arrow right
Terug
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwste blogberichten & meer gloednieuwe info over Physiotutors in je inbox!

Wil je nooit een blogbericht van ons missen?