De Absolute Nr.1 Oefening voor Lage Rugpijn

best exercise for low back pain

We hebben je waarschijnlijk aan het klikken gezet om deze blogpost te lezen omdat je misschien op zoek bent naar DE magische oefening of FIX om lage rugpijn op magische wijze te laten verdwijnen. De waarheid is: Er is geen enkele oefening en die kan er ook nooit zijn die het beste is voor lage rugpijn of een ander pijnlijk lichaamsdeel of spier of wat dan ook. In feite is deze manier van denken erg simplistisch en gericht op een lichaamsdeel of pathologie in plaats van op de persoon. Als er 1 beste oefening zou zijn, zou ons beroep in feite overbodig worden en zouden patiënten een cookie-cutter-aanpak kunnen volgen.

Maar laten we eerst eens kijken naar de effectiviteit van verschillende vormen van lichaamsbeweging voor patiënten met lage rugpijn:

Allereerst heeft een meta-analyse van Searle et al. (2015) aangetoond dat kracht- en weerstandsoefeningen, evenals coördinatie/stabilisatieoefeningen, effectief zijn in het verminderen van pijn bij patiënten met chronische lage rugpijn, hoewel de effectgroottes meestal vrij klein zijn. Dat is dus best goed nieuws, laten we nu eens wat nader kijken naar verschillende oefenprogramma’s en hun effectiviteit:

Pilates

Een studie van Marshall et al. (2013) vergeleek Pilates-oefeningen met stationair fietsen en hoewel Pilates na 8 weken superieur was, waren de resultaten op de lange termijn na 6 maanden gelijk.

Treadmill

Dan is er deze vrij bekende studie van Shnaydermann et al. (2013) die hebben gevonden dat wandelen even effectief is als specifieke oefeningen voor de lage rug na 6 weken. Hierbij moet wel worden vermeld dat de mensen in de studie allemaal sedentair waren, dus we kunnen niet aannemen dat de uitkomst hetzelfde zou zijn in een actievere populatie.

Verder is er tonnen onderzoek dat core stabilisatie oefeningen vergeleek met algemene versterkende oefeningen voor de lage rug. Sommige van deze studies van onder andere Smith et al. (2014), Saragiotto et al. (2016), Luomajoki et al. (2018), Wang (2012), Coulombe (2017) laten zien dat stabilisatieoefeningen met een lage belasting misschien een heel klein beetje beter zijn in het verminderen van pijn op korte termijn, maar ze laten allemaal zien dat algemene versterking op lange termijn even effectief is.

Deadlifts

Tot slot, een studie van Aasa et al. (2015) vergeleek low-load motor control oefeningen met deadlifts. In de studie presteerde de low-load motor control groep beter dan de high-load groep op korte termijn, maar nogmaals- op lange termijn waren de resultaten even effectief. Het goede nieuws van al deze studies is dus dat iets doen beter is dan niets doen. Men zou dus kunnen stellen dat de beste oefening degene is die gedaan wordt.
Maar waarom kiezen voor slechts één vorm van lichaamsbeweging?

Ben Cormack van Cor-Kinetic vergelijkt verschillende oefenvormen als verschillende vitaminen die ons lichaam nodig heeft, net als in een uitgebalanceerd dieet. Je zou dus kracht-, hoogbelastings- en laagbelastings-, coördinatie-, kracht-, uithoudings- en graded exposure-oefeningen, maar ook bewegingsspelletjes e.d. in een goed uitgebalanceerd oefenprogramma kunnen opnemen.
Glasgow et al. (2015) vermelden dus ook dat een optimaal belastingsprogramma bestaat uit verschillende belangrijke variabelen en mechanismen.

Food pyramid

Eén ding weten we uit onderzoek en dat is dat patiënten met lage rugpijn vaak een verminderde bewegingsvariatie vertonen. Wat heel interessant is, is dat we altijd denken dat sterker worden, flexibeler worden, beter worden in het activeren van bepaalde spieren, of het verbeteren van bewegingsfouten, enzovoort, de effecten van ons oefenprogramma verklaart. Een systematische review van Steiger et al. (2012) heeft echter aangetoond dat behandeleffecten NIET toe te schrijven zijn aan veranderingen in het bewegingsapparaat. Er zijn mogelijk andere veranderingen die verantwoordelijk zijn voor de effecten, zoals: Diffuse noxious inhibitory control (DNIC), het vrijkomen van pijn verminderende chemicaliën in je hersenen, misschien gewoon meer beweging op zich, of psychosociale factoren zoals verminderde bewegingsgerelateerde angst, toegenomen zelfvertrouwen etc., maar eigenlijk weten we het gewoon niet echt!

Exercise pyramid 2 768x768 2

Dus hoe specifiek moeten we zijn? Aspecifieke problemen zoals aspecifieke lage rugpijn hoeven waarschijnlijk niet lichaamsdeel- of structuurspecifiek te zijn, maar hebben ook baat bij een algemenere benadering. Anderzijds zal een specifiek probleem zoals Achilles tendinopathie, waarbij we de nociceptieve structuur kennen, meer baat hebben bij een structuurspecifieke aanpak zoals belasting van de achillespees door bijvoorbeeld calf raises.
Maar zelfs als we een structuurspecifiek probleem hebben, moeten we niet alleen specifiek zijn voor een bepaald gewricht, pees of spier, maar ook specifiek voor de persoon die voor ons staat!

In research wordt altijd gekeken naar het gemiddelde effect van een groep met twee of meer zeer gestandaardiseerde interventies. De persoon die voor je zit kan echter afwijken van dit gestandaardiseerde gemiddelde. Bijvoorbeeld, isometrische oefeningen werken over het algemeen goed om pijn te verminderen. Tegelijkertijd heeft onderzoek aangetoond dat door oefeningen geïnduceerde analgesie bij patiënten met centrale sensitisatie misschien niet optreedt, maar juist het pijnniveau verhoogt. Dit betekent dat we altijd flexibel moeten zijn en onze behandeling moeten aanpassen als deze na 2 of 3 sessies niet effectief lijkt te zijn bij onze patiënten, zelfs als onderzoek anders zou suggereren.

Een andere belangrijke reden waarom er nooit DE beste oefening voor iedereen kan zijn, is dat verschillende mensen verschillende hoeveelheden vitamines nodig hebben. Dus bij elke oefening die je patiënten geeft, moet je jezelf afvragen: wat wil je dat ze uit deze oefening halen?

Cormack

Het kan zijn dat je probeert de weefselcapaciteit of de trainingsadherentie te vergroten. Een ander doel kan zijn om hun geloofsstructuur uit te dagen of hun bewegingsstrategieën te veranderen, of het kan pijnverlichting zijn. Daar komt nog bij dat de ideale oefening is afgestemd op het vaardigheidsniveau en de prikkelbaarheid van een patiënt.
Al deze verschillende gebieden zouden de oefenselectie moeten beïnvloeden om deze persoonsgebonden te maken!

Bijvoorbeeld, een jonge gewichtheffer die na een eerste episode van lage rugpijn weer op hoog niveau moet gaan presteren heeft misschien maximale kracht en vermogen nodig en moet aan zijn techniek werken. Aan de andere kant zal een 70-jarige gepensioneerde met chronische lage rugpijn en angst om voorover te buigen als gevolg van een verkeerde houding ten opzichte van zijn ziekte, waarschijnlijk behoefte hebben aan een programma van geleidelijke blootstelling met veel geruststelling en voorlichting.

Om precies dezelfde redenen kunnen we niet verwachten dat generieke oefeningen tot optimale resultaten zullen leiden. De uitdaging voor ons als therapeuten is te luisteren naar het verhaal van onze patiënt en ons af te vragen welke vitaminen hij of zij nodig heeft en vervolgens de juiste oefeningen te kiezen om hem of haar deze verschillende vitaminen te geven.

Goed, dit was onze blog over “de beste oefening voor lage rugpijn”. Een shout-out op dit punt naar Ben Cormack van Cor-Kinetic die ons inspireerde om verschillende concepten in deze blog te bespreken. Als je wilt weten hoe we deze concepten toepassen in verschillende oefenprogramma’s bekijk dan onze online cursus “Orthopedische fysiotherapie van de wervelkolom


Hartelijk dank voor het lezen, doei!

Kai

Phy arrow right
Terug
5-Daagse E-mail Cursus

VERGROOT GRATIS UW KENNIS OVER LAGE RUGPIJN

5 absoluut cruciale lessen die je niet op de hogeschool zal leren en die jouw zorg voor patiënten met lage rugpijn onmiddellijk zullen verbeteren zonder ook maar één cent te hoeven betalen

Gratis lage rugpijn cursus